1
2
3
...
13
14
15
grafika: cudzysłów

"SIGN ME ENGLISH" NA PORTALU KOMISJI EUROPEJSKIEJ,

Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.