S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y.

Projekt S.T.A.R.S.&C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y. realizowany przez uczniów szkół podstawowych z Francji, Włoch, Słowenii i Polski miał na celu zachęcenie uczniów do wyrażania siebie poprzez sztukę i przygotowanie ich do wybrania swojej przyszłej drogi zawodowej. Priorytetem było poszerzenie wiedzy na temat demokracji i etyki, tak aby umożliwić uczniom sprawczość, współpracę i harmonijny dialog międzykulturowy między partnerami, którzy swoje działania oparli na szeroko pojętej sztuce, literaturze i ekspresji artystycznej. 

Zależało nam na pobudzeniu kreatywności we wszystkich możliwych dziedzinach i świadomości kulturowej uczniów. Aktywności w projekcie były tak skonstruowane, aby kształcić umiejętności z zakresu aktywnego obywatelstwa: głosowanie, argumentowanie, wolność słowa, równość płci. Językiem projektu był język angielski, więc naturalnie uczniowie kształcili tę umiejętność i nadbudowywali słownictwo. Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi TIK doskonaliła ich kompetencje cyfrowe, gdzie za pomocą tzw. collaborative tools razem z partnerami przedstawiali rezultaty działań. Projekt miał charakter interdyscyplinarny i łączył w sobie treści z podstawy programowej różnych przedmiotów. Tytuł oddaje ideę projektu: „Skills Talents Aptitudes Responsibility Serendipity & Culture of Resilience Entertaining Artistic Teams Illustrating Values with Innovative Tools for Youth”, czyli „Umiejętności, Talenty, Uzdolnienia, Odpowiedzialność, Szczęście & Kultura Odporności, Rozrywkowe Zespoły Artystyczne, Ilustrowanie Wartości za pomocą Innowacyjnych Narzędzi dla Młodzieży”. Uczniowie założyli wirtualną agencję artystyczną, w której byli zatrudnieni: „Stars & Creativity Entertainment Agency”. Po zatrudnieniu studenci otrzymywali precyzyjne „zamówienie” na wydarzenie kulturalne, artystyczne i razem musieli odpowiedzieć na wyzwanie i wyobrazić sobie program swojego wydarzenia rozrywkowego, po czym przejść do jego realizacji. Realizacja rozpoczynała się na etapie planowania, poprzez jego reklamę, wykonanie (scenariusz, kostiumy, dekoracje, rekwizyty) i ewaluację (recenzje widzów).

Opis projektu

Nazwa projektu

S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y.

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Język

angielski

Koordynator

Katarzyna Sopolińska

Project description

Project name

S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y.

Language

english

Coordinator

Katarzyna Sopolińska

Project page