Źródło – Quelle

Projekt „Źródło – Quelle” autorstwa I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zakłada organizację wyjątkowych warsztatów artystyczno-językowych, które pozwalają połączyć miłość do teatru, literatury, tańca i muzyki z pasją do nauki języków obcych.

Warsztaty prowadzone są w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) i zakładają realizację dwujęzykowych etiud teatralnych, teatralno-tanecznych, teatralno-medialnych i muzycznych w mieszanych grupach obu placówek.

Warsztaty odbywają się w obu krajach, w Polsce i w Niemczech. Uczniowie zgłębiają w ich trakcie nie tylko język obcy, ponieważ poruszają się w wymiarze wielojęzykowym, ale przede wszystkim klasyków literatury polskiej: Szymborską, Tokarczuk, Barańczaka, Stachurę, Białoszewskiego i innych, pracując na fragmentach ich dzieł. Wykorzystane fragmenty utworów tłumaczone są każdorazowo na język niemiecki.

Finalizacją warsztatów w obu krajach jest prezentacja powstałych etiud lokalnej społeczności. Wielojęzykowy wymiar warsztatów jest bezpośrednim wyrazem mediacji dwóch jakże różnych i zarazem podobnych do siebie kultur. Nauczyciele uczestniczący w projekcie zgłębiają problematykę dydaktyki nauczania przedmiotu w kontekście pracy w grupach dwujęzycznych z zachowaniem płaszczyzny dwujęzykowej efektów kształcenia (etiudy realizowane są w dwóch językach jednocześnie, dialogi na scenie prowadzone są w obu językach i czytane fragmenty książek również). Instruktaż w trakcie pracy warsztatowej odbywa się głównie w języku angielskim.

W roku szkolnym 2022/23 uczestnicy i uczestniczki warsztatów odkrywali wspólnie znaczenie słowa „źródło”, sięgając po takie narzędzia jak język literatury pięknej, dźwięk instrumentów, śpiew, media cyfrowe i co najważniejsze – sztukę teatralną. Uczniowie i uczennice mieli możliwość wybrać się na poszukiwanie „źródła” w aż czterech różnych grupach: muzycznej, teatralnej, teatralno-tanecznej i teatralno-medialnej, z których każdej hołduje zasada wielojęzyczności, wielokulturowości i co najważniejsze – poliartyzmu.

Warsztaty realizowane są w obu szkołach od kilkunastu lat i odbywają się corocznie, dwuetapowo w obu krajach. Uczniowie i uczennice uczestniczące w projekcie nabywają większej płynności w porozumiewaniu się w języku obcym w kontekście „zadaniowym”, „zawodowym” i „nieformalnym”, zwiększają swoją otwartość na kwestię błędu językowego i szukanie kompromisu w komunikacji werbalnej, kształtują silną kompetencję mediacji w języku obcym, zyskują duże kompetencje językowe w zakresie terminologii teatralnej, muzycznej i medialnej, poprawiają swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, a co najważniejsze, poszerzają swoje kompetencje w zakresie literatury polskiej i jej przekładów oraz nabywają umiejętności translatorskie tekstu literackiego.

Wymiana z Kassel jest jak dotychczas najdłużej trwającą i wciąż odbywającą się tego typu inicjatywą w Wielkopolsce. Jej głównym celem jest popularyzacja języków polskiego i niemieckiego w obu krajach, popularyzacja literatury polskiej i niemieckiej, podjęcie dialogu kultur i uwrażliwienie na kulturową odmienność zarówno uczących się, jak i samych nauczycieli. Warsztaty swoim pierwotnym zamysłem mają skłonić młodzież i środowisko lokalne do zainteresowania się sztuką teatralną jaką taką, nie tylko w kontekście nauki języka obcego.

Opis projektu

Nazwa projektu

Źródło – Quelle

Instytucja

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Język

angielski, niemiecki, polski

Koordynator

Wiesława Wójcik, Krystian Grądecki

Project description

Language

english, german, polish

Coordinator

Wiesława Wójcik, Krystian Grądecki

Project page