Alfabetyzacja dwujęzyczna uczniów w oddziałach przygotowawczych

Projekt realizowany był w oddziałach przygotowawczych na I oraz II etapie kształcenia w szkole podstawowej nr 83 im. J. Kasprowicza we Wrocławiu. Do głównych zadań oddziałów przygotowawczych należy przygotowanie uczniów migrantów, uchodźców do nabywania umiejętności w języku polskim w celu włączenia ich do klas ogólnodostępnych. Celem projektu było więc udzielenie wsparcia nowo przybyłym uczniom w zakresie potrzeb związanych z nauką języka drugiego poprzez wdrożenie elementów alfabetyzacji dwujęzycznej. Idea włączenia języków rodzimych uczniów do procesu edukacji poprzez praktykę alfabetyzacji dwujęzycznej stanowiła nowe podejście pedagogiczne w pracy z uczniami cudzoziemskimi w oddziałach przygotowawczych w szkole. Nauczycielki brały udział w comiesięcznych sesjach szkoleniowych oraz grupach fokusowych. Po każdej z sesji szkoleniowych nowe rozwiązania dydaktyczne były wprowadzane do pracy z uczniami.

Uczestnikami projektu byli uczniowie cudzoziemscy w wieku od 6 do 14 lat uczęszczający na zajęcia do oddziałów przygotowawczych. W sumie 45 uczniów skorzystało z udziału w projekcie, w tym 28 na poziomie klas I–III oraz 17 na poziomie klas V–VI.

Aktywności koncentrowały się na doświadczeniach, zainteresowaniach, tożsamości oraz repertuarze językowym uczestników i dzięki temu stanowiły doskonałą motywację do użycia języka polskiego. Włączanie różnorodności kulturowej i językowej uczniów do toku zajęć edukacyjnych sprzyja bardziej aktywnemu uczestnictwu w zajęciach oraz większej pewności siebie u dzieci i młodzieży. Asystenci kulturowi oraz rodzice uczniów klas I-III również byli włączeni w pracę uczniami w językach rodzimych w ramach projektu.

Do aktywności należały ćwiczenia związane z włączaniem tożsamości językowo-kulturowej uczniów, takie jak: Mapy Serca, Pudełko Tożsamości, Wiersz z imieniem, Wiersz biograficzny oraz aktywności, które skupiały się na pracy nad tekstem w języku drugim przy jednoczesnym wspieraniu się językiem rodzimym oraz pracę z książeczkami dwujęzycznymi. Aktywności wraz ze szczegółowymi opisami i przykładowymi pracami uczniów można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Adres do strony projektu: https://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/art,201,informacje-dotyczace-projektu-pt-alfabetyzacja-dwujezyczna-uczniow-w-oddzialach-przygotowawczych.

Koordynatorką projektu była dr Barbara Muszyńska z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Partnerką projektu była prof. Mandy Stewart z Texas Woman’s University ze Stanów Zjednoczonych.

Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2023

Opis projektu

Nazwa projektu

Alfabetyzacja dwujęzyczna uczniów w oddziałach przygotowawczych

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

Język

polski

Koordynator

Barbara Muszyńska

Project description

Language

polish

Coordinator

Barbara Muszyńska

Project page