European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 r. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych
 • Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych
 • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego
 • Promowanie wielo- i różnojęzyczności

 

Kryteria ogólne:

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność. Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

 

Pozostałe kryteria:

 • Jakość zrealizowanych działań
 • Zrozumiały opis projektu, który zawiera informacje o działaniach zrealizowanych w projekcie
 • Nowatorskie metody dydaktyczne zastosowane w projekcie
 • Atrakcyjność projektu dla jego uczestników
 • Osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały
 • Korzyści dla uczestników projektu
 • Wpływ rezultatów projektu na podniesienie kompetencji językowych jego uczestników
 • Możliwość zastosowania rezultatów projektu w pracy z innymi grupami odbiorców