Warszawa dla zaawansowanych

„Warszawa dla zaawansowanych” to trzeci językowy projekt Muzeum Warszawy, który otrzymał wyróżnienie European Language Label („Warszawa dla średnio zaawansowanych” w 2019 r., „Warszawa dla początkujących” w 2020 r.). Realizując go, skorzystaliśmy z doświadczeń wcześniej zdobytych w pracy z obcokrajowcami uczącymi się języka polskiego. Aby przekazać trwałe rezultaty opracowanej przez nas językowej edukacji na wystawach muzealnych, zwróciliśmy się do profesjonalistów, czyli lektorów akademickich za granicą i nauczycieli języka polskiego jako obcego, proponując im cykl szkoleń – warsztatów metodycznych. Program opracowaliśmy we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Objął on tematy związane z: wykorzystaniem muzealnych i artystycznych e-źródeł w zajęciach online, nauczaniem o sztuce (skierowanym do osób nauczających niebędących historykami sztuki) oraz potencjałem glottodydaktycznym stołecznych legend.

W warsztatach zorganizowanych w latach 2021-2022 na platformie Zoom wzięli udział lektorzy-poloniści, pracujący na uniwersytetach na całym świecie. Wcielili się oni w swoich uczniów i interpretowali dzieła sztuki, korzystając z technik edukacji muzealnej przystosowanych do nauczania języków obcych. Jednocześnie dowiedzieli się, dlaczego warto współpracować z muzeami, poznali sposoby pracy z grupą w muzeum, a także zobaczyli, jak wykorzystać oryginalne obiekty i dzieła sztuki w ramach lektoratów stacjonarnych i online.
Jednocześnie pracowaliśmy w czasie wirtualnego warsztatu „W miasto z Muzeum Warszawy. Co wiemy o Warszawie, czego jeszcze nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć” prowadzonego przy użyciu platformy Zoom oraz programów Wordwall, Genial.ly i Jamboard z młodymi naukowcami-obcokrajowcami, którzy otrzymali od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendia naukowe w Polsce (o to chodziło?). Jest to wstęp do tematyki historii i kultury Warszawy, do którego przyczynkiem staje się odkrywanie eksponatów wystawy głównej pt. „Rzeczy warszawskie” (stacjonarne lub wirtualne zwiedzanie połączone z elementami dyskusji). W ramach zajęć wykorzystujemy filmy muzealne, oryginalne eksponaty i podpisy (w wersji online również pokazywane na żywo z gabinetów).

Trzeci komponent projektu powstał w odzewie na wojnę w Ukrainie. Z dnia na dzień instytucje kultury stanęły przed nowym wyzwaniem obsługi publiczności wielojęzycznej i wielokulturowej. Edukatorzy, bibliotekarze i opiekunowie ekspozycji cały czas zastanawiają się, jak przygotować ofertę i program skierowany do nowej grupy odbiorców. Na to pytanie odpowiada wielu ekspertów i wiele szkoleń. Nikt jednak nie mówi o tym, jak poradzić sobie z barierą językową oraz jak raczej skorzystać z tego, co nas, Słowian, łączy. W czasie metodycznego warsztatu skierowanego do pracowników muzeum pt. „Varšavská data” uczestnicy wchodzą w rolę obcojęzycznych zwiedzających i dowiadują się, jak czują się osoby gwałtownie zanurzone w innym języku i kulturze. Zwiedzają wystawę muzealną w języku czeskim, dostosowanym do poziomu początkowego, oraz przy wsparciu eksponatów, pomocy wizualnych i kart pracy. Ponieważ język ukraiński jest zrozumiały dla Polaków w 37%, a czeski w 36%, muzealnicy mogą się znaleźć się w podobnej sytuacji komunikacyjnej, co odwiedzający ekspozycję słowiańskojęzyczni odbiorcy. Mają szansę trochę lepiej zrozumieć ich sytuację, potrzeby, a czasami nawet obawy, związane z uczestnictwem w obcojęzycznej kulturze. Podczas spotkania rozmawiamy również o tym, czym jest translanguaging i jak go wykorzystać w działaniach edukacyjnych i kulturalnych. Podsumowaniem jest dyskusja na temat wrażeń i odczuć oraz praktyczne wskazówki, dotyczące posługiwania się językiem polskim adekwatnym do poziomu biegłości zwiedzających oraz sposobu konstruowania pisemnych pomocy dydaktycznych.

Głównym celem projektu „Warszawa dla zaawansowanych” jest wsparcie osób pracujących z obcokrajowcami uczącymi się języka polskiego w taki sposób, aby swoimi profesjonalnymi działaniami zachęcali oni swoich uczniów do samodzielnego korzystania z polskojęzycznych instytucji kultury. Paralelnie pracujemy z muzealnikami, aby wiedzieli, jak maksymalnie ułatwiać korzystanie z naszej kultury i czynić je niezapomnianym wrażeniem, do którego się po prostu pragnie regularnie powracać. Uwrażliwiamy lektorów i nauczycieli na wartość i potencjał glottodydaktyczny instytucji kultury i jednocześnie staramy się uczulać muzea oraz biblioteki na potrzeby obcojęzycznej grupy ich użytkowników.

Opis projektu

Nazwa projektu

Warszawa dla zaawansowanych

Instytucja

Muzeum Warszawy

Język

polski jako język obcy

Koordynator

Katarzyna Žák-Caplot

Nauczycielka języka polskiego i czeskiego dla obcokrajowców, egzaminatorka międzynarodowa, bibliotekarka i muzealniczka. Kieruje siecią biblioteczną Muzeum Warszawy. Interesuje się integracją elementów edukacji bibliotecznej i muzealnej w ramach nauczania języków obcych metodą przedmiotowo-językową. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w USA, laureatka European Language Label 2019 (Warszawa dla średnio zaawansowanych) oraz wyróżnienia krajowego jury European Language Label 2020 (Warszawa dla początkujących). Autorka publikacji Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami.

Project description

Language

polish as a foreign language

Coordinator

Katarzyna Žák-Caplot

Nauczycielka języka polskiego i czeskiego dla obcokrajowców, egzaminatorka międzynarodowa, bibliotekarka i muzealniczka. Kieruje siecią biblioteczną Muzeum Warszawy. Interesuje się integracją elementów edukacji bibliotecznej i muzealnej w ramach nauczania języków obcych metodą przedmiotowo-językową. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w USA, laureatka European Language Label 2019 (Warszawa dla średnio zaawansowanych) oraz wyróżnienia krajowego jury European Language Label 2020 (Warszawa dla początkujących). Autorka publikacji Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami.

Project page