Join the European table

Projekt promował europejską mobilność edukacyjną, współpracę międzynarodową, poszanowanie wartości demokratycznych i fundamentalnych praw poprzez edukację.
Dotyczył migracji, tolerancji, wolontariatu krajowego i europejskiego. Kładł nacisk na naukę języków obcych i pokazał, że dobra znajomość w szczególności języka angielskiego ułatwia mobilność, pozwala poznać kulturę i zwyczaje innych krajów oraz pomaga przełamywać bariery kulturowe.

Priorytetem działań projektowych była otwartość na inne społeczeństwa, integracja społeczna, integracja uchodźców, podniesienie świadomości międzynarodowej oraz wspieranie różnorodności w nauczaniu.
Kreatywne wykorzystanie nowych technologii i narzędzi TIK, samodzielne wyszukiwanie informacji oraz tworzenie różnych produktów multimedialnych sprzyjały podniesieniu kompetencji cyfrowych przez uczniów.

Projekt trwał trzy lata, a w działania zaangażowana była młodzież w wieku 16-19 lat ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Węgier i Grecji.

Podczas jego realizacji polscy uczniowie samodzielnie wyszukali i przeanalizowali informacje dotyczące historii migracji i sytuacji obecnej oraz przygotowali prezentacje w języku angielskim. Przeprowadzili i sfilmowali wywiady z uchodźcami, poznawali powody ich przybycia do Polski. Była to doskonała okazja do uświadomienia sobie, jak ważna jest znajomość języków obcych.

Spotkania z ciekawymi osobami, które pomagają w integracji i wizyty w różnych instytucjach oraz organizacjach charytatywnych w krajach partnerskich pozwoliły młodzieży stać się tolerancyjnymi i świadomymi młodymi Europejczykami.
Pozaformalny sposób nauki dał ogromną motywację, a komunikacja w języku angielskim podczas wspólnej budowy stołu i projektowania obrusa to element nauki przez działanie.
Innowacją w projekcie była długoterminowa mobilność uczniów, która okazała się dużym sukcesem. Podczas nauki przez dwa miesiące w szkołach za granicą, we Francji i w Niemczech, młodzież poznała europejskie kreatywne metody kształcenia. Uczniowie wykazali się odpowiedzialnością w wyborze przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych w formie wolontariatu. Uczestnicy pisali bloga w języku angielskim, dzieląc się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z rówieśnikami.

W polskiej szkole gościły również dwie uczennice z Francji.
Pobyt w obcym kraju w rodzinie goszczącej sprzyjał integracji, nawiązywaniu przyjaźni, poznawaniu kultury i zwyczajów oraz łamaniu stereotypów. Pozwolił uczestnikom wyjazdu na płynne posługiwanie się językiem angielskim, francuskim i niemieckim oraz dał wiarę we własne możliwości.

Opis projektu

Nazwa projektu

Join the European table

Instytucja

II Liceum Ogólnokształcące im. św.Królowej Jadwigi w Siedlcach

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, węgierski, grecki

Koordynator

Elżbieta Zadrożniak

Project description

Project name

Join the European table

Language

english, french, german, spanish, hungarian, greek

Coordinator

Elżbieta Zadrożniak

Project page