Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych

Projekt stworzony przez firmę Smart Panda by Łukasz Chmielewski (właściciel szkoły językowej speak:art) polegał na opracowaniu możliwości wymiany dobrych praktyk i czerpania z najlepszych wzorców stosowanych przez doświadczonych lektorów dla nauczycieli języka angielskiego pracujących z klasami wczesnoszkolnymi w pięciu partnerskich szkołach podstawowych.

Partnerami projektu były:

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
  • Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Conrada w Warszawie
  • Edukacyjna firma konsultingowa up!homo
  • Asker International School z Norwegii.

Lektorzy mieli wypróbować na własnych lekcjach nowe techniki pracy i opisać przykłady najlepszych rozwiązań w sposób, który ułatwi innym korzystanie z tych rekomendacji. Uczestnicy, pod okiem ekspertów z dwóch firm koordynujących i ułatwiających proces współpracy międzynarodowej, zidentyfikowali najpoważniejsze i najczęstsze trudności nauczycieli języków obcych w klasach 0-3. Następnie, wymieniając się doświadczeniami w czasie dziesiątek spotkań na żywo i online oraz podczas mobilności do Norwegii, stworzyli i opisali katalog wypróbowanych i skutecznych metod pracy, które pozwalają lektorom osiągać doskonałe efekty pracy z uczniem, nawet w trudnych warunkach odpowiadających realiom wielu szkół publicznych.

W ramach projektu zaplanowane były cztery spotkania zespołu w Warszawie i dwie mobilności do Asker. Pomimo pandemicznych utrudnień wszystkie działania udało się zrealizować, a rozpoczęcie współpracy w formule zdalnej i jej wielomiesięczna kontynuacja wzmocniły i uzupełniły rezultaty projektu o aspekt nauczania zdalnego. Przy okazji spotkań i mobilności duży nacisk kładziony był na job shadowing i peer-observation. Nauczyciele mieli możliwość odwiedzenia zaprzyjaźnionych szkół, co pozwoliło poszerzyć kontekst rezultatów projektu.

W ostatniej fazie opracowane wspólnie rezultaty zamknięte zostały w formie dwóch przewodników metodycznych dla nauczycieli klas 0-3 i Banku Pomysłów. Zawarto tam sprawdzone i rekomendowane przez nasz zespół narzędzia, techniki i metody pracy. Książki dostępne są do pobrania za darmo w formie e-booków oraz w formie drukowanej. W I kwartale 2022 r. odbyło się sześć konferencji upowszechniających dla nauczycieli i reprezentantów sektora edukacyjnego, w których udział wzięło 150 zainteresowanych innowacjami reprezentantów sektora.

Opis projektu

Nazwa projektu

Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych

Instytucja

Smart Panda by Łukasz Chmielewski

Język

angielski

Koordynator

Adrianna Chmielewska

Project description

Institution

Smart Panda by Łukasz Chmielewski

Language

english

Coordinator

Adrianna Chmielewska

Project page