Projekt językowo-literacki ”Czas na Mój Prawiek-Czas na Twój Prawiek”

Projekt „Czas na Mój Prawiek – Czas na Twój Prawiek” powstał z połączenia kilku pasji: do nauki języków obcych, do literatury, do przekładu literackiego, do kreatywnego nauczania i do muzyki.
Celem działań projektowych była edukacja językowa, literacka, translatorska oraz muzyczna.

Pierwszym, trwającym równy rok, etapem projektu była wspólna, głośna lektura fragmentów powieści Olgi Tokarczuk, zarówno w oryginale, jak i jego siedmiu obcojęzycznych przekładach (ukraińskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim). Nagrane, wielojęzykowe, fragmenty powieści, scalone z utworami mistrzów muzyki klasycznej złożyły się na ponad 40-częściowy audiobook otwierający słuchacza na kwestię wielowymiarowej wrażliwości literackiej, muzycznej, językowej i estetycznej.  

W drugiej części projektu w ramach Konkursu przekładu literackiego liczni uczestnicy i uczestniczki próbowali swoich sił w przekładzie oryginalnego tekstu powieści z języka polskiego na wybrany język obcy i podjęli próbę przekładu fragmentów obcojęzycznych wersji powieści Noblistki z powrotem na język polski. Na tym etapie nadrzędnym celem było uwrażliwienie ucznia na szeroko pojętą problematykę tłumaczenia tekstu literackiego i otwarcie go na bardzo ważną kwestię „świadomości kulturowej”.  

W trzecim etapie projektu, w ramach Konkursu literackiego zadaniem uczestniczek i uczestników było napisanie krótkiego rozdziału, czyli „Czasu…” dowolnej postaci lub nie-postaci wpisującej się w przestrzeń powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Każdy uczeń mógł zgłosić do konkursu pracę w wybranym języku: polskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub angielskim.  

Projekt literacko-językowy „Czas na Mój Prawiek – Czas na Twój Prawiek” zwiększył zainteresowanie uczniów i uczennic I LO literaturą Olgi Tokarczuk i przyczynił się do podniesienia ich ogólnych kompetencji językowych, w szczególności jednak wpłynął na rozwój ich kompetencji w zakresie tłumaczenia, ukazując możliwą wielorakość interpretacji i przekładów tekstu literackiego oraz złożoność kompetencji, o której mowa.

Opis projektu

Nazwa projektu

Projekt językowo-literacki ”Czas na Mój Prawiek-Czas na Twój Prawiek”

Instytucja

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Język

angielski, francuski, polski, niemiecki, hiszpański, włoski

Koordynator

Krystian Grądecki

Project description

Language

english, french, polish, german, spanish, italian

Coordinator

Krystian Grądecki

Project page