Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli

Projekt "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM przez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli" umożliwił współpracę uczniów i nauczycieli z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Projekt był przedsięwzięciem naukowo-językowym. Oparty został na metodyce uczenia eksperymentalnego i interdyscyplinarnego. Z jednej strony uczniowie, przy wykorzystaniu stacji meteorologicznych i platformy Exploratory, mogli monitorować, tworzyć wykresy, przeprowadzać analizę ilościową i interpretować wskaźniki pogodowe, zaś z drugiej wszystkie zadania i spotkania odbywały się w języku angielskim.
 
Na początku przeprowadzone zostały interaktywne sesje, podczas których uczestnicy mogli się lepiej poznać. Kolejne spotkania online dotyczyły zagadnień zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, kwestii technicznych i były one przeprowadzone przez specjalistów z Wielkiej Brytanii, Singapuru i Polski. Dzięki temu wiedzę i umiejętności uczestnicy nabywali bezpośrednio od osób profesjonalnie zajmujących się na co dzień poruszaną tematyką. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielami pracowali nad zadaniami, które znalazły się w opublikowanym "Podręczniku". Oprócz artykułów specjalistów zawiera on pięć obszernych modułów poświęconych różnym aspektom pogodowym (wiatr, deszcz, temperatura, ciśnienie, promieniowanie słoneczne), które mogą być wykorzystane przez nauczycieli języka angielskiego i przedmiotowców STEM podczas lekcji i zajęć projektowych.

Strona do pobrania "Podręcznika":
https://asef.org/wp-content/uploads/2022/05/V4IoT_Teachers_Handbook.pdf
 
Filmik o "Podręczniku":
https://www.youtube.com/watch?v=5Nz7fDoXNBA
 
Filmiki przedstawiające kolejne moduły "Podręcznika":
https://www.youtube.com/watch?v=5i3hSCnlCE8
https://www.youtube.com/watch?v=aPWjtJMcvm0
https://www.youtube.com/watch?v=_co-ngHmesE
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0YBZZf1hQ
https://www.youtube.com/watch?v=_wLpN6Vuci8

Opis projektu

Nazwa projektu

Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli

Instytucja

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Język

angielski

Koordynator

Adam Stępiński

Project description

Project name

IoT, Big Data and AI: Innovating STEM Teaching through Strengthening Teacher Professionalisation

Language

english

Coordinator

Adam Stępiński

Project page