Quo vadis… Europa?

Tematyka projektu daje poczucie bycia częścią bardzo ważnej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. To jeden z celów działań projektowych, by uczestnicy jeszcze mocniej poczuli się częścią społeczeństwa europejskiego. Przedsięwzięcie przeprowadzono w języku niemieckim. Poruszało tematykę europejską, realizowane z młodzieżą z Niemiec i Włoch dało uczestnikom szansę poznawania nowych kultur.   Cele projektu:

 • uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność w jedności;
 • zainteresowanie młodzieży problemami wspólnoty europejskiej;
 • rozwijanie umiejętności językowych, doskonalenie sprawności mówienia i pisania w języku niemieckim;
 • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
 • uatrakcyjnienie zajęć języka niemieckiego;
 • wdrożenie uczniów do samodzielnej nauki, nauki przez całe życie;
 • poznanie rówieśników z krajów partnerskich;
 • zapewnienie uczniom możliwości wirtualnego spotkania z partnerami oraz wymiany poglądów;
 • okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych w interakcjach z partnerami;
 • wzrost poczucia tożsamości europejskiej.

  Projekt realizowały trzy grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Włoch. Chcąc odpowiedzieć na postawione w tytule projektu pytanie, uczestnicy podjęli się wieloaspektowego przeanalizowania sytuacji polityczno-społecznej w Unii Europejskiej, której członkami są ich kraje. Wskazywali na podobieństwa i różnice, obszary wymagające poprawy oraz dokonywali oceny przyszłości Unii. W ramach działań projektowych:

 • analizowali elementy wspólne, łączące w Europie;
 • pokazywali przyczyny trudnych relacji między państwami europejskimi oraz dziedziny, w których należy usprawnić współpracę;
 • zwrócili uwagę na przestrzeganie wartości europejskich i przeanalizowali sytuację w trzech krajach partnerskich dziś i 30 lat temu;
 • stworzyli ankietę pt. „Jak czujesz się jako obywatel Unii?”, przeprowadzili ją wśród uczestników projektu oraz losowo wybranych uczniów swoich szkół, a następnie dokonali jej analizy;
 • kreślili wizje Europy, w tym wyobrażali sobie Europę marzeń;
 • wystosowali postulaty do Niemiec jako państwa przewodniczącego Unii Europejskiej od czerwca 2020 r. (w celu wysłania ich do Ursuli von der Leyen);
 • napisali tekst piosenki dla Europy „Europa – unser Haus” i wykonali ją do melodii „Imagine” Johna Lennona.

Partnerzy projektu: Gimnazjum w Hersbruck (Niemcy) (współpraca z osobami indywidualnymi) Casale Monferatto (współpraca z osobami indywidualnymi) Grupy młodzieży z Włoch Projekt podejmujący bardzo ważny temat dla społeczności europejskiej wymagał od uczestników wykazania się kreatywnością w wieloaspektowej analizie. Oryginalne pomysły uczniów w podejściu do tematu, ich inwencja twórcza, merytoryczność, nowe sposoby realizacji działań projektowych oraz użycie ciekawych aplikacji do zaprezentowania treści – to walory projektu. Po raz pierwszy zaproszono do współpracy eksperta, nauczycielkę geografii, która wspierała uczestników projektu merytorycznie i ukierunkowała ich pomysły. Zastosowanie różnorodnych aplikacji i narzędzi internetowych pomogło, by w sposób bardzo ciekawy i innowacyjny dokonać analizy zadań projektowych i osiągnąć założone cele. Rezultatem twórczej pracy są ciekawe materiały: teksty, nagrania, prezentacje do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego. Międzynarodowy projekt edukacyjny eTwinning jest sam w sobie oryginalną metodą nauczania, angażującą w bardzo dużym stopniu wszystkich uczestników. O innowacyjności przedsięwzięcia Quo vadis… Europa? świadczy dobór i zastosowanie odpowiednich form, metod pracy oraz narzędzi TIK: Genially, Issuu, Tricider, Survio, Animoto, Storyboardthat, Slidetalk, Skype, Facebook, narzędzia TwinSpace.

Opis projektu

Nazwa projektu

Quo vadis… Europa?

Instytucja

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

Język

niemiecki

Koordynator

Edyta Dobiesz-Jąderko