Let’s look, touch and smell – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej

Cele projektu:

 • szukanie metod i form nauczania bardzo małych dzieci, stwarzających jak najbardziej naturalne środowisko do nauki języka angielskiego;
 • dostosowywanie działań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dzieci;
 • stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju oraz dzieci zdolnych;
 • pedagogizacja rodziców i wskazywanie im sposobów na twórcze spędzanie czasu z dzieckiem i uczenie się z nim języka angielskiego.

 Najważniejsze działania zrealizowane w projekcie:

 • stworzenie autorskiego programu nauczania;
 • opracowanie bloków tematycznych (na trzy lata nauki) i stworzenie pomocy dydaktycznych, które wprowadzają dzieci w świat języka obcego;
 • cykl zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców, nauczycieli, studentów, które zaprezentowały idee projektu;
 • przedstawienie przygotowane przez dzieci, które pokazało ich wysoki poziom kompetencji językowej w zakresie języka angielskiego.

Dzieci poznają język obcy w sposób dla nich jak najbardziej naturalny – poprzez zabawę. Zabawy stworzone w ramach projektu inspirowane były metodą SI. Dzięki temu dzieci były motywowane do działania różnymi kanałami zmysłowymi, co pobudzało ich kreatywność i radość płynącą z nauki i zabawy. Opracowując każdy blok tematyczny, nauczyciel tak dobierał materiały do zajęć, by jak najbardziej zainspirować i zmotywować przedszkolaki do działania. Dodatkowy efekt tych działań był taki, że dzieci wykazujące potrzebę wspomagania rozwoju mogły w pełni korzystać z zajęć oraz lepiej radziły sobie z przyswajaniem języka. Nauczyciel zupełnie odszedł od standardowych kart obrazkowych na rzecz materiałów służących dzieciom do manipulowania (pomponiki, guziki, patyczki, kamienie, piasek itp.) oraz zabawek, które własnoręcznie wykonywał koordynator projektu. Po każdym spotkaniu wszystkie materiały były dostępne w kąciku sensorycznym, skąd dzieci mogły je brać do swobodnej zabawy (pudełka sensoryczne, butelki sensoryczne, gry, zabawki do manipulowania, książeczki sensoryczne itp.). Dzięki zaangażowaniu rodziców i dziadków przedszkolaki mogły ćwiczyć swoje kompetencje językowe również w domu, dorośli zaś lepiej poznawali uwarunkowania rozwojowe małych dzieci i przenosili swoje doświadczenia związane z nauką języka obcego na inne sfery ich rozwoju. Mieli bowiem świadomość, że mały człowiek uczy się przede wszystkim poprzez aktywną zabawę z dorosłym. Promowanie projektu w środowisku poprzez regularne zajęcia dla nauczycieli, studentów oraz pracowników lokalnych instytucji spowodowało lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób należy uczyć języka obcego bardzo małe dzieci. Partnerzy projektu:

 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – wsparcie metodyczne, organizacja wspólnych warsztatów i szkoleń dla nauczycieli w placówce (Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach), promocja projektu w środowisku lokalnym;
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach – praca wolontariuszy programu Erasmus+, którzy angażowali się w działania realizowane w projekcie;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – zajęcia warsztatowe dla studentów odbywających praktyki w przedszkolu;
 • Biblioteka Miejska w Kielcach – występy dzieci dla zaproszonych gości, promocja projektu w środowisku lokalnym;
 • Dom Seniora w Kielcach - wspólna nauka języka obcego, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, wspólne inicjatywy (występy, pikniki, zajęcia otwarte).

  Przedszkole Samorządowe nr 40 2 Kielcach otrzymało Certyfikat European Language Label również w roku 2010. Tytuł nagrodzonego projektu: (Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem, foto-książkami, nowoczesnymi technologiami i rodzicami.

Opis projektu

Nazwa projektu

Let’s look, touch and smell – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej

Instytucja

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

Język

angielski

Koordynator

Anna Filipek