Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie ELL w sposób właściwy dla danej kategorii:

 

1) Projekty realizowane  w programie Erasmus+:

  • a) zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich pól w Raporcie końcowym z projektu Erasmus+;

  • b) ocenie Jury ELL będą podlegały Projekty kończące się między 1 stycznia 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku.

 

2) Projekty realizowane w innych programach lub samodzielnie przez instytucje:

  • a) zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie w systemie FORMS dokumentacji konkursowej;

  • b) ocenie Jury będą podlegały Projekty zakończone w latach 2021, 2022 lub 2023, lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez Jury Konkursu;

  • c) projekty zgłoszone w tej kategorii mogą być realizowane w innych programach edukacyjnych niż Erasmus+ lub realizowane samodzielnie przez instytucje edukacyjne.

 

Przeczytaj Regulamin Konkursu

Jak złożyć wniosek?