02.03.2021

XX edycja konkursu ELL!

Konkurs European Language Label jest organizowany w Polsce już po raz dwudziesty

Koordynatorzy projektów językowych ze szkół, uniwersytetów, przedszkoli i innych instytucji prowadzących edukację językową lub ją wspierających po raz kolejny mogą powalczyć o Certyfikat European Language Label – Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu języków obcych. I chociaż pandemia COVID-19 zmieniła świat wokół nas i nas samych, wielu nauczycieli i edukatorów realizuje innowacyjne przedsięwzięcia językowe zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zapraszamy Was do konkursu, w którym Jury European Langauge Label pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej wyłoni najlepsze projekty w Polsce.

Do konkursu przyjmowane są wnioski od koordynatorów projektów instytucjonalnych. Działania projektowe mogą być realizowane zarówno w programie Erasmus+, eTwinning,
PO WER, jak również w trybie indywidualnym w szkole, na uniwersytecie lub w innej instytucji (np. w fundacji, muzeum, bibliotece, szkole językowej czy stowarzyszeniu).

Zapraszam do zapoznania się z inicjatywami, które zostały nagrodzone w latach ubiegłych.


Elżbieta Grymuza,
koordynator European Language Label w Polsce

Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020:

https://ell.org.pl/poza-schematem-laureaci-konkursu-european-language-label-2017-2020/

Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence

Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marii Gabriel: