11.09.2023

VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego za nami

7 września 2024 r. odbył się VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego w Gdańsku – jako wydarzenie towarzyszące zawodom EuroSkills 2023.

 • Sesja inauguracyjna

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Nicolas Schmit, europejski komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Teija Ripattila, prezes zarządu WorldSkills Europe

  Autor: Jan Smarczewski/FRSE

 • Sesja II: Dla innowacyjnej gospodarki

  Autor: Jan Smarczewski/FRSE

 • Sesja III: Dla nowej edukacji i szkoleń zawodowych

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

Podczas paneli i dyskusji kongresowych poruszane były tematy odnoszące się do globalnych trendów w edukacji. Z kolei „Skills Are the Future” – motto tegorocznej edycji Kongresu – podkreślało synergię pomiędzy programem Erasmus+ a standardami edukacyjnymi WorldSkills.

Więcej o specjalnej formule Kongresu

VI Kongres podzielony był na sześć sesji:

 • I. Inauguracja Kongresu.
  Część I. Powitalne przemówienia gości i organizatorów Kongresu.
  Część II. Debata: Synergia między politykami i finansowaniem UE a WorldSkills/EuroSkills w celu podniesienia atrakcyjności edukacji, kształcenia zawodowego oraz wsparcia reform.
 • II. Dla innowacyjnej gospodarki.
  Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki.
 • III. Dla nowej edukacji i szkoleń zawodowych.
  Uniwersytety Europejskie i Europejskie Centra Doskonałości Zawodowej.
 • IV. Dla przyszłych pokoleń.
  Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy.
 • V. Dla lepszego życia.
  Inkluzja społeczna, dostępność, solidarność.
 • VI. Podsumowanie Kongresu.
  Konkluzje, postulaty na przyszłość.

VI Kongres odbywał się w Polsat Plus Arena Club na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.

Zobacz pełen program

Wydarzenie towarzyszące zawodom EuroSkills Gdańsk 2023

VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego zorganizowano podczas EuroSkills 2023 w Gdańsku. Zawody te, odbywające się w dniach 5-9 września 2023 r. na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Amber Expo oraz stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, to największe wydarzenie w historii edukacji branżowej w Polsce.

EuroSkills Gdańsk 2023 stanowią międzynarodową areną, która gromadzi prawie 600 utalentowanych młodych ludzi, wyłonionych w drodze eliminacji w 32 krajach. W trakcie rywalizacji skupiają się na zaprezentowaniu swoich umiejętności w 43 konkurencjach, które obejmują: sektor usług, branżę budowlaną, sektor technologii informatycznych, sektor motoryzacyjny, sztukę oraz dyscypliny związane z przemysłem i zawodami przyszłości.

Na podniesienie rangi tegorocznego wydarzenia wpływa fakt, że jego organizacja odbywa się podczas Europejskiego Roku Umiejętności 2023. Stanowi on wyraz unijnej idei, zgodnie z którą na pierwszym miejscu stawia się rozwijanie umiejętności poprzez otwieranie perspektyw zawodowych w całej Europie.