28.02.2024

Spotkanie autorskie: Kompetencjownik, czyli język w działaniu

27 lutego 2024 r. w Bibliotece Muzeum Warszawy odbyło się spotkanie autorskie wokół nowej publikacji Wydawnictwa FRSE „Kompetencjownik, czyli język w działaniu. Materiały, teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego z elementami historii i kultury Warszawy oraz edukacji obywatelskiej”.

 • Katarzyna Žák-Caplot (z prawej), autorka publikacji

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Spotkanie odbyło się w Bibliotece Muzeum Warszawy

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • „Kompetencjownik” wspiera głównie uczących się języka polskiego jako obcego

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Tomasz Mrożek, redaktor publikacji (Wydawnictwo FRSE)

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Tomasz Krześniak (z-ca dyr. generalnego FRSE) i Beata Maluchnik (koordynator Zespołu Redakcji)

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

 • Dr hab. Marta Rakoczy

  Autor: Szymon Łaszewski/FRSE

Gośćmi autorki publikacji – Katarzyny Žák-Caplot – byli:

 • dr Justyna Zych – zastępczyni dyrektora Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW;
 • dr hab. Marta Rakoczy – kierowniczka Zakładu Antropologii Słowa w IKP UW, koordynatorka Korczakianum – pracowni naukowej;
 • Tomasz Mrożek – redaktor publikacji, Wydawnictwo FRSE;
 • Anna Duńczyk-Szulc – zastępczyni dyrektorki Muzeum Warszawy ds. Kolekcji.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja projektu „Promoting inclusive language learning opportunities through local culture and cultural heritage for learners with refugee and migrant backgrounds (PILLOT)”. W wydarzeniu brał również udział Tomasz Krześniak, zastępca dyrektora generalnego FRSE.

Bezpłatna publikacja „Kompetencjownik, czyli język w działaniu” kierowana jest przede wszystkim do nowych mieszkańców stolicy uczących się języka polskiego jako obcego oraz ich nauczycieli. Materiały w niej zawarte mogą zainteresować także polskojęzycznych uczących się, chcących zgłębić zagadnienia związane z nabywaniem kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym, nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych i w starszych klasach szkół podstawowych bądź osoby zajmujące się edukacją nieformalną.

Przejdź do publikacji