06.05.2022

Publikacja jubileuszowa

Projekty nagrodzone w konkursie ELL

Publikacja „20 lat European Language Label w Polsce” to zbiór informacji o projektach nagrodzonych Europejskim znakiem jakości w ciągu dwudziestu lat trwania programu konkursowego European Language Label w Polsce.

Przyznane w konkursie nagrody miały różny charakter. W zależności od wytycznych Komisji Europejskiej nagradzano projekty instytucjonalne, ale również nauczycieli w konkursie indywidualnym oraz osoby uczące się języków obcych. Ogólna liczba przyznanych nagród to 352, obejmująca: Certyfikaty European Language Label, wyróżnienia specjalne, nagrody honorowe, wyróżnienia Krajowego Jury ELL. Najwięcej nagród powędrowało do przedstawicieli województw: mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Języki użyte w projektach to w przeważającej większości angielski, niemiecki i francuski, ale również kataloński, japoński oraz migowy.

Dziękujemy laureatom za tworzenie 20-letniej historii tej inicjatywy. Państwa innowacyjne działania w obszarze języków obcych przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji językowej, motywują, rozwijają kompetencje nie tylko językowe, ale również interkulturowe, komunikacyjne i zawodowe, promują wielojęzyczność. Świadczą o tym nie tylko liczba złożonych wniosków (1208  zgłoszeń), ale również jakość zgłaszanych do konkursu projektów.

Podziękowania kierujemy także w stronę krajowego Jury European Language Label, szczególnie do prof. Hanny Komorowskiej, która od pierwszej edycji konkursu pełni funkcję przewodniczącej Jury i zapoznaje się co roku ze wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami.

 

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z publikacją.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy label@frse.org.pl