27.01.2022

Noc w muzeum: spotkanie z autorką „Warszawy dla początkujących”

25 stycznia 2022 r. wieczornym zwiedzaniem wystawy „Rzeczy warszawskie” w Muzeum Warszawy zakończyło się spotkanie promujące publikację autorstwa Katarzyny Žák-Caplot „Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny przewodnik po mieście z elementami historii, kultury i języka polskiego jako obcego”, która w grudniu ukazała się nakładem Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wizyta – okraszona porcją anegdot opowiedzianych przez kuratora wystawy, dr. Jarosława Trybusia, o kuchni powstawania słynnych eksponatów i zaskakującej historii znanych warszawiakom budowli – unaoczniła zgromadzonym gościom powody, dla których przygotowano „Warszawę…”. Ukazanie się na rynku tego praktycznego podręcznika, obfitującego we wciągające opisy mniej lub bardziej znanych miejsc w stolicy, było punktem wyjścia do dyskusji nie tylko o chęci poznawania jej zakątków, ale przede wszystkim o potrzebach młodych mieszkańców miasta uczących się języka polskiego jako obcego. Wagi tych potrzeb dowodzi rosnąca z roku na rok oficjalna liczba dzieci cudzoziemców oraz osób powracających z zagranicy, które trafiają do polskich szkół bez znajomości nie tylko języka, ale też kontekstu kulturowego. O tym, jak wielu jest takich uczniów, świadczą dane gromadzone regularnie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy (w 2021 r. w warszawskich placówkach uczyło się ok. 3,5 tys. obcokrajowców), reprezentowane na spotkaniu przez byłego wiceministra edukacji Mirosława Sielatyckiego.

Jednym ze sposobów umożliwiających młodym ludziom adaptację w nowej grupie społecznej jest immersja językowa, czyli tzw. zanurzenie w języku, otaczanie się nim we wszelkich możliwych kontekstach, tak by niejako wymusić w nich determinację do radzenia sobie w trudnych komunikacyjnie sytuacjach. I właśnie idea immersji przyświecała autorce „Warszawy…”, która na muzealnym spotkaniu przedstawiła główne elementy książki. Wartość publikacji podkreślili także zaproszeni na spotkanie goście.

Prof. Grzegorz Leszczyński, członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UW, odwołując się do dawnego apelu o „burzenie murów bibliotek”, pozytywnym ewenementem nazwał działanie Biblioteki Muzeum zorientowane na „wychodzenie” ze sztuką do użytkowników. Podkreślił, że lekka i przejrzysta forma edytorska podręcznika z pewnością jest ułatwieniem dla korzystających. Możliwość przybliżania kultury mieszkańcom stolicy za pomocą książki potwierdził dr Piotr Kajak, zastępca dyrektora Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. – Koszula staje się bliższa ciału, bo Warszawa jest tu tekstem kultury, budzącym zainteresowanie niepolskojęzycznych mieszkańców czy osób korzystających z wyjazdów edukacyjnych – powiedział zgromadzonym.

Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki udanej współpracy Biblioteki Muzeum z Wydawnictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz wyróżnieniu projektu „Warszawa dla początkujących” w konkursie European Language Label, organizowanym przez Fundację. Niezależnie od zamierzonych nastoletnich adresatów, książka okazuje się praktycznym przewodnikiem także dla osób dorosłych, zainteresowanych alternatywnym sposobem poznawania Warszawy.

Aby umożliwić jak największej liczbie odbiorców jej edukacyjne wykorzystanie, drukowane egzemplarze zostały przekazane wielu ośrodkom związanym z nauką języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą, m.in. instytutom polskim w Chinach, Japonii, USA czy Izraelu oraz w wielu państwach europejskich.

Wersję elektroniczną w różnych formatach można czytać na stronie Czytelni FRSE lub pobrać na własne urządzenie do lektury offline.