02.03.2022

Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej

Sesja EDJ 2021

dr Agnieszka Gadomska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Sesja w języku angielskim

Opis sesji:

W najnowszej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (2018) mediacja językowa, podobnie jak kompetencja interkulturowa, zajmuje kluczowe miejsce. Sesja będzie poświęcona możliwości rozwijania wybranych umiejętności mediacyjnych, takich jak: objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej, w nauczaniu języka angielskiego online z wykorzystaniem przydatnych i atrakcyjnych aktywności, w tym technik umożliwiających indywidualizację nauczania. Zamierzamy pokazać, że aktywności kształtujące umiejętności mediacyjne pozwalają na twórcze zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczyciela oraz promują rozwój kompetencji społecznych.

Obejrzyj materiał video