03.11.2022

Najlepsze projekty edukacyjne: laureaci

Podczas V Kongresu Edukacji zostały wręczone nagrody dla najlepszych projektów edukacyjnych w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje Media, EITA oraz ELL.

EDUinspirator 2022

Marcin Hościłowicz

Pan Marcin Hościłowicz jest nauczycielem dyplomowanym i doradcą metodycznym w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Od 2008 r. pełni funkcje ambasadora eTwinningu, prowadzi także szkolenia, realizuje projekty eTwinningowe, które zdobywają Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Pan Hościłowicz jest również laureatem konkursu European Language Label (2020). W swojej pracy nauczycielskiej zrealizował kilka projektów współpracy międzynarodowej oraz wymian uczniowskich (m.in. ze szkołami i instytucjami z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii i Hiszpanii). Wśród nich znalazły się te organizowane w ramach Erasmusa. 

Jego projekty są innowacyjne i dające szansę na korzystanie z programów edukacyjnych i ich efektów dużej grupie docelowej. Marcin Hościłowicz jest osobą bardzo zmotywowaną i pełną pasji do rozwoju własnego jako nauczyciel i działania na rzecz swoich uczniów i kadry szkolnej. Organizuje też szereg przedsięwzięć zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Młody EDUinspirator 2022

Kamil Oleszkiewicz

Pan Kamil Oleszkiewicz, student Uniwersytetu Śląskiego, działa jako woluntariusz – wychowawca w świetlicy środowiskowej, jest członkiem Młodzieżowej Rady Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ambasadorem Unijnego Dialogu Młodzieżowego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, członkiem sieci EuroPeers Polska. Pracuje także w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami takimi jak Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Instytut Roździeńskiego, Klaster Innowacji Społecznych czy portal obywatelski Aktywnie Śląskie.

Kamil Oleszkiewicz wziął udział w lokalnym projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności. Także sam był inicjatorem i pomysłodawcą kilku następnych projektów tego typu.

EDUinspiracje 2022

Kategoria: Umiejętności cyfrowe
Tytuł projektu: SAVE-start-ups: Stimulating and Validating Digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups
Organizacja: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Koordynator projektu: Marek Duda  

Kategoria: Ekologia
Tytuł projektu: Little steps make a big difference. Together we care for our home
Organizacja: Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni
Koordynator projektu: Iwona Zalewska-Lech

Kategoria: Wyrównywanie szans
Tytuł projektu: Artystyczne Niedziele
Organizacja: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK” 
Koordynator projektu: Monika Grabowska-Skucha

Kategoria: Działania społeczne 
Tytuł projektu: Foster Social Inclusion: volunteering, social entrepreneurship and art for social inclusion 
Organizacja: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna 
Koordynator projektu: Anna Patrycja Cierpioł

Kategoria: Synergia dla edukacji 
Tytuł projektu: Addressing underachievement in STEAM education through real product design and making practices 
Organizacja: Politechnika Warszawska
Koordynator projektu: Przemysław Duda

EDUinspiracje Media 2022

Nagroda w kategorii publicystyka

Beata Hąc, Fundacja Instytut Pracy i Kariery 
„Trochę o edukacji, trochę o »smakach integracji«”

Nagroda w kategorii reportaż

Anna Gawrońska-Piotrowska, Radio UKSW
„Nauka pod palmami” – reportaż dotyczy programu Erasmus+ dla pracowników szkół

Nagroda w kategorii wywiad

Karolina Skórka, Śląska Opinia
„Erasmus+, czyli szansa na rozwój”

Wyróżnienie w kategorii wywiad

Tomasz Stankiewicz, Eska Śląsk 
„Dr Agata Szade: Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne lekarstwo na raka”

Wyróżnienie w kategorii publicystyka

Przemysław Bohomos, Kujawska Grupa Medialna 
„Erasmus+. Kropla, która drąży skałę!”

Wyróżnienie w kategorii reportaż

Elżbieta Tomczyk-Miczka, videoblog Pora Na Seniora 
„Inspirujemy Erasmusem”

Nagroda specjalna: 35 lat Erasmus+

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, rektor: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

  • Jedna z pierwszych uczelni, które zaczęły przyjmować większą liczbę studentów zagranicznych niż liczba realizowanych wyjazdów, co było wynikiem konsekwentnej polityki władz uczelni w realizacji założeń umiędzynarodowienia.
  • Bardzo aktywni w realizacji mobilności do nietradycyjnych destynacji – AGH współpracuje z prawie wszystkimi możliwymi regionami, co świadczy o dobrym merytorycznym przygotowaniu projektów, a to przekłada się na szeroką ofertę wyjazdową dla własnych pracowników i studentów oraz liczne grono profesorów i studentów wybierających AGH jako miejsce studiowania.
  • Chętnie dzieląca się swoim doświadczeniem z uczelniami w krajach partnerskich w ramach realizacji projektów typu CBHE (Capacity Building in Higher Education),
  • Członek sojuszu typu „Uniwersytet europejski” – flagowej inicjatywy Komisji Europejskiej – o nazwie „UNIVERSEH – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości”.
Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA)

Kategoria: edukacja wczesnoszkolna 
Organizacja: Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy w Gdańsku 
Koordynator projektu: Marzena Bonczek

Kategoria: szkoły podstawowe 
Organizacja: Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
Koordynatorki projektu: Katarzyna Sawicka, Małgorzata Brasseaux

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
Organizacja: Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu
Koordynator projektu: Katarzyna Garbacik

Kategoria: szkoły branżowe i techniczne (VET) 
Organizacja: Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 
Koordynator projektu: Aleksandra Barasińska

European Language Label 2022

Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu 
Koordynator projektu: Adam Stępiński

Warszawa dla zaawansowanych 
Muzeum Warszawy 
Koordynator projektu: Katarzyna Žák-Caplot

Projekt językowo-literacki „Czas na Mój Prawiek-Czas na Twój Prawiek” 
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Koordynator projektu: Krystian Grądecki

Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych 
Smart Panda by Łukasz Chmielewski 
Koordynator projektu: Adrianna Chmielewska

Join the European table 
II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach 
Koordynator projektu: Elżbieta Zadrożniak

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!