04.10.2023

Konferencja: Języki przyszłości – przyszłość języków obcych

W dniach 20-21 października 2023 r. odbędzie się XII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Języki przyszłości – przyszłość języków obcych” organizowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

  • Autor: Shutterstock

Doświadczenia z okresu pandemii oraz procesy gospodarcze, społeczne i polityczne stale kształtują obraz aktualnych potrzeb i wyzwań – również w obszarze edukacji językowej. Powstają nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Temu też będzie poświęcona konferencja kierowana do nauczycieli akademickich, edukatorów, lingwistów, pedagogów, a także – w kontekście edukacji interdyscyplinarnej – przedstawicieli innych dziedzin naukowych.

W centrum rozważań znajdą się poniższe zagadnienia tematyczne:

  • Edukacja 4.0 – konteksty naukowe i zawodowe nauki języków obcych.
  • Instrumenty dydaktyczne, media, projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe.
  • Edukacja językowa osób ze specjalnymi potrzebami.
  • W stronę doświadczenia: od firmy przez miasto i park do muzeum – możliwości i obszary praktycznej nauki języka.
  • Czy język angielski wystarczy? Potrzeby i kompetencje językowe jutra.
  • W drodze do równowagi: Work-life-balance – kryteria, narzędzia, cele.
  • Nauczanie języka polskiego i promowanie polskiej kultury.

Więcej informacji