28.02.2022

Komunikacja w edukacji językowej na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych

Sesja EDJ 2021

dr hab. Katarzyna Nowakowska,CKNJOiEE UW i dr Marlena Deckert CKNJOiEE UW, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Sesja w językach: polskim, francuskim i niemieckim

Opis sesji:

Głównym założeniem Podstawy programowej w nauczaniu języków obcych jest rozwijanie kompetencji skutecznego porozumiewania się. Szczególnie pomocna w rozwijaniu tej kompetencji jest umiejętność przetwarzania tekstów w języku obcym w celu tworzenia własnej i niepowtarzalnej wypowiedzi. Podczas sesji chcemy zaproponować ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka francuskiego i niemieckiego, których celem jest tworzenie tekstu w języku polskim w ramach realizacji określonego zadania. Chcemy pokazać, że języki łączą, a umiejętność komunikacji w różnych językach motywuje do współpracy i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na różne kultury. Ukazujemy techniki mediacyjne jako narzędzia twórczych działań językowych rozwijających sferę poznawczą człowieka.

Obejrzyj metariał video