15.09.2021

Jak sztuczna inteligencja pomaga w rozwoju sprawności mówienia?
(Wie künstliche Intelligenz hilft, die Sprechfertigkeit zu entwickeln)

Warsztat 3 EDJ – warsztat w języku niemieckim
dr Przemysław Wolski