15.09.2021

Jak skutecznie nauczać online i offline mówienia w języku obcym?
(How to teach speaking in a foreign language in an offline and online environment?)

Warsztat 1 EDJ – warsztat w języku angielskim
dr Ewa Guz