13.09.2021

IV Kongres Edukacji

Zarejestruj się na sesje językowe Europejskiego Dnia Języków

  • Autor: FRSE

Podczas IV Kongresu Edukacji będą miały miejsce sesje Europejskiego Dnia Języków.
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i rejestracji.

Sesja 7
Egzamin maturalny z języka obcego od roku 2023 | sesja w języku polskim
Prowadzący: dr Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Opis sesji:
Zmiana Podstawy programowej w 2018 r. powodowała konieczność zmiany formuły egzaminu maturalnego od 2023 r. Podczas sesji zostaną omówione najważniejsze modyfikacje w formule egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pokażemy również, jak zmiany te wynikają z nowej Podstawy programowej oraz tomu uzupełniającego do „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” opublikowanego w 2018 r. Omówimy także nowe rodzaje zadań oraz zaprezentujemy sposoby praktycznego zastosowania zmian podczas kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej.

Sesja 8
Projekt edukacyjny w nauczaniu języków
| sesja w języku polskim
Prowadzący: dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW, Artes Liberales UW, Fundacja Kościuszkowska

Opis sesji:
Podczas sesji zostaną omówione cechy dobrego projektu w edukacji językowej. Sesja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czym wyróżniają się najlepsze, nagradzane projekty ELL, jakie cechy je łączą? Dlaczego dobry projekt pomaga, a na słaby, nawet pozornie poprawny, szkoda czasu? Jakie cele można osiągnąć, pracując metodą projektu? Z jednej strony projekt może być królem metod nauczania, ale z drugiej trzeba uważać, bo łatwo go zepsuć, czyli zdetronizować.

Sesja 9
Komunikacja w edukacji językowej, na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych | sesja prowadzona w j. niemieckim, francuskim i polskim
Prowadzący: dr hab. Katarzyna Nowakowska i dr Marlena Deckert, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego CKNJOiEE UW

Głównym założeniem Podstawy programowej w nauczaniu języków obcych jest rozwijanie kompetencji skutecznego porozumiewania się. Szczególnie pomocna w rozwijaniu tej kompetencji jest umiejętność przetwarzania tekstów w języku obcym w celu tworzenia własnej i niepowtarzalnej wypowiedzi. Podczas warsztatów chcemy zaproponować ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka francuskiego i niemieckiego, których celem jest tworzenie tekstu w języku polskim w ramach realizacji określonego zadania.

Sesja 10
Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej | sesja prowadzona w języku angielskim
Prowadzący: dr Agnieszka Gadomska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

W najnowszej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (2018) mediacja językowa, podobnie jak kompetencja interkulturowa, zajmuje kluczowe miejsce. Warsztat będzie poświęcony możliwości rozwijania wybranych umiejętności mediacyjnych, takich jak: objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka angielskiego online z wykorzystaniem przydatnych i atrakcyjnych aktywności, w tym technik umożliwiających indywidualizację nauczania.

Pełny program IV Kongresu Edukacji, Europejskiego Dnia Języków i formularz rejestracyjny znajdują się tutaj: https://kongres.frse.org.pl/