29.08.2022

Gala wręczenia nagród konkursowych

Podczas V Kongresu Edukacji w dniu  27 października odbędzie się gala wręczenia nagród konkursowych EDUinspiracje, European Language Label, Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu.

  • EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Instytucje są nominowane w pięciu kategoriach konkursowych: Cyfryzacja, Ekologia, Włączanie społeczne i różnorodność, Aktywne uczestnictwo, Synergia dla edukacji.

Więcej o konkursie: EDUinspiracje

  • European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jego laureaci wyłaniani są w drodze konkursu projektów. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji i nauki, zyskując tym samym prawo do firmowania swoich materiałów i podejmowanych działań znakiem European Language Label.dukacji.

Więcej o konkursie:  European Language Label

  • Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu to nowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską.

Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów.

Więcej o konkursie: Innowacyjne nauczanie

Tegoroczna gala wręczenia nagród to nie tylko szansa na poznanie laureatów znakomitych konkursów o charakterze edukacyjnym. To również możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz szansa na inspirujące i motywujące rozmowy liderów i współtwórców projektów z programów, którymi zarządza w Polsce Narodowa Agencja Programu Erasmus + i EKS.