02.10.2023

Europejski Dzień Języków: konferencja w Zielonej Górze

W dniu 29 września 2023 r. odbyła się konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków pt. Współpraca międzynarodowa szkół efektywnym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w województwie lubuskim.

  • Autor: Shutterstock

Doroczna, organizowana od 17 lat z okazji Europejskiego Dnia Języków konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego ma na celu doskonalenie zawodowe i integrowanie nauczycieli języków obcych oraz inspirowanie ich do podejmowania nowych działań służących efektywnemu rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów lubuskich szkół.

W bieżącym roku tematem wiodącym było inspirowanie nauczycieli do współpracy międzynarodowej, w tym zapoznanie z programem Erasmus+ i dobrymi praktykami lubuskich szkół w tym zakresie.

Konferencja była objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, a także czasopisma „Języki Obce w Szkole” (Wydawnictwo FRSE).

Współorganizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Program konferencji