10.11.2021

Egzamin maturalny z języka obcego od roku 2023

Sesja EDJ 2021

dr Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zapraszamy do obejrzenia sesji zrealizowanej w ramach Europejskiego Dnia Języków, IV Kongresu Edukacji.

Opis sesji:
Zmiana Podstawy programowej w 2018 r. powodowała konieczność zmiany formuły egzaminu maturalnego od 2023 r. Podczas sesji zostaną omówione najważniejsze modyfikacje w formule egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pokażemy również, jak zmiany te wynikają z nowej Podstawy programowej oraz tomu uzupełniającego do „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” opublikowanego w 2018 r. Omówimy także nowe rodzaje zadań oraz zaprezentujemy sposoby praktycznego zastosowania zmian podczas kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej.

Obejrzyj materiał video

 

Galeria