19.09.2022

Edukacja otwarta na języki i relacje

Konferencja stacjonarna  26.09. 2022

Wrocław, Donlośląska Szkoła Wyższa

W imieniu organizatorów Wrocławskiego Forum zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji językowej odbywającej się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Przykładowe sesje i prezentacje to: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych Microsoft w procesie dydaktycznym skierowanym do dzieci obcojęzycznych w tym dzieci uchodźczych z Ukrainy, Angielski w Galaktyce Minecraft Education Edition... czy to możliwe, Jak pogodzić na jednej lekcji zdających maturę podstawową, zdających maturę rozszerzoną i niezdających wcale (w tym uczniów z Ukrainy)? - czyli największe wyzwanie nauczycieli ostatnich klas szkoły ponadpodstawowej w 2022/2023 roku? W programie również sesje FRSE: Język obcy w praktyce - rówieśnicza współpraca międzynarodowa. Możliwości platformy European School Education Platform, oraz Wykład w języku polskim na temat dostępnych środków i możliwości współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej.

Zarejestruj się na wydarzenie tutaj