19.10.2021

Building a School Digital Strategy with the SELFIE Tool

Weź udział w kursie pokazującym jak używać narzędzia SELFIE

SELFIE  to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenie wyników. SELFIE ma mocne podstawy w badaniach naukowych. Opiera się na modelu Komisji Europejskiej promującym uczenie się w placówkach oświatowych z wykorzystaniem osiągnięć ery cyfrowej.                     

Kurs realizowany przez Teacher Academy by school Education Gateway jest skierowany do pracowników lub nauczycieli szkół średnich, pracowników szkolnej kadry kierowniczej.

Tematyka kursu: informatyka, programowanie, cyfrowe nauczanie, edukacja medialna, nauczanie wspomagane technologią (ang. TEL); zarządzanie szkołą, przywództwo edukacyjne.

Czas trwania: 5 tygodni, od 25 października do 1 grudnia 2021r. Język kursu: angielski. Uczestnictwo w kursie jest wolne od opłat.

Dowiedz się więcej i zarejestruj się