Open Science Schooling

Główne cele projektu to odpowiedź na wskazywaną przez Unię Europejską potrzebę eksperymentowania w zakresie dydaktyki nauczania przedmiotów ścisłych przy równoczesnym nauczaniu języków obcych opartej na metodologii Open Schooling, w ramach której uczniowie biorą udział w prawdziwych działaniach naukowych w swoim środowisku lokalnym. Partnerzy wspólnie w trakcie eksperymentu tworzyli główne rezultaty w projekcie:  

 • przewodnik dla nauczycieli z metodologią Open Science Schooling (OSS) zawierający praktyczne przykłady oraz pomocne wskazówki;
 • film przedstawiający doświadczenie wszystkich uczestników w metodologii OSS;
 • przewodnik z doświadczeniami uczestników na drodze osiągnięcia rezultatów projektu;
 • dokument przedstawiający rekomendacje rozwiązań prawnych służących wdrożeniu metodologii OSS od poziomu szkoły do poziomu krajowego i międzynarodowego oraz określeniu dalszych potrzeb i kierunków badań.

Wszystkie rezultaty są dostępne na stronie: http://openscienceschooling.blogspot.com/p/results.html. Najważniejsze działania zrealizowane w projekcie:

 • wydanie publikacji: C. Suero Montero, A. Baranowski, J. Gejel (2019) OPEN SCIENCE SCHOOLING – RETHINKING SCIENCE LEARNING, EDULEARN19 Proceedings, pp. 9159-9164
 • udział w IV i V Ogólnopolskiej Konferencji Biopotencjał 2018:

a) wyróżnienie za referat pt. Relationship between abundance, body mass index and body mass b) wyróżnienie dla plakatów:

 1. Moths diversity of Jata Reserve (Lepidoptera, Macrolepidoptera)
 2. Local Hot Spot of moths diversity in Jata Reserve – (Lepidoptera,Macrolepidoptera) preliminary results
 3. The seasonal changes of Lepidoptera assemblages in Jata reserve –preliminary results;
 • udział w drugim etapie konkursu ogólnopolskiego Explory 2019;
 • udział w IX i X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i rozwój. Prezentacja plakatów, na bazie których powstały wydane później publikacje jako rozdziały w monografii:
 1. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała na
 2. podstawie rodziny miernikowców (Geometridae, Lepidoptera)
 3. Correlation between dominance based on abundance and body mass index
 4. of family Noctuidae, Lepidoptera
 5. Relationship between abundance, body mass index and body mass in one
 6. year study of Macrolepidoptera, (Lepidoptera) in Jata reserve – preliminary results.
 • przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pt. „Przybij 5-tkę z motylem” podczas ogólnopolskiej akcji Noc Biologów (11.01.2019 r., UKSW);
 • udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach (współorganizator 2018, 2019); organizator konkursu Dąb Wolności oraz wystawy motyli rezerwatu Jata;
 • zajęcie I miejsca w konkursie Selfie+ 2019 – Twój projekt w jednym ujęciu
 • udział w projektach eTwinning:

a) ZOOM b) LetSTEMulate the Space – wysłanie w przestrzeń kosmiczną logo projektu na pokładzie satelity Krak-Sat. Partnerzy projektu: Knowledge Partners: Uniwersytet Wschodniej Finlandii (Finlandia) Politecnica de Catalunya (Hiszpania) University Stefan cel Mare (Rumunia) Odpowiedzialni za wysoką jakość i powstanie rezultatów końcowych (IOs), wsparcie i inspirowanie partnerów szkolnych w tworzeniu dokumentacji, monitorowaniu doświadczeń, stworzeniu platformy komunikacji (BaseCamp) i strony projektu Practice Partners Szkoły, prowadzące eksperymenty – odpowiedzialne za utworzenie grup uczniów i nauczycieli, realizujących wszystkie zadania projektu w swoich lokalnych środowiskach w wybranej przez siebie tematyce:

 1. Pasvalio Levens (Litwa)
 2. Platon Schools, Katerini, (Grecja)
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi (Polska)
 4. Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, (Portugalia)
 5. Modiin Municipality,
 6. Institut Pere Fontdevila, Girona, (Estonia)

  Working with Europe (Hiszpania) – partner odpowiedzialny za wysoką jakość podejmowanych działań oraz powstających rezultatów (we współudziale uczniów) oraz ich wysoką użyteczność. Metoda Open Schooling była dotychczas prawie wyłącznie teorią i koncepcją poruszaną w badaniach i różnych regulacjach prawnych, co stanowiło niewątpliwie trudność dla szkół i nauczycieli w Europie, aby przełożyć ją na praktyczne działanie. Ten projekt to pierwsze systematyczne i szerokie podejście eksperymentujące w różnych typach szkół, w ramach różnych przedmiotów implementujących metodę OSS. Przedsięwzięcie włącza aktywnie całe szkoły, uczniów i nauczycieli w tworzenie innowacji metodologicznej w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych rozumianego również jako nauczanie języków obcych poprzez tę metodę, co ważne w otoczeniu społecznym i w odpowiedzi na problematykę środowiska lokalnego. Rozumienie świata poprzez pryzmat osiągnięć nauki w międzynarodowym języku komunikacji jest kluczowe dla edukacji. Umiejętność znalezienia i połączenia wykorzystania nauki w otoczeniu lokalnym stwarza naturalny pomost między szkołą a rzeczywistością, w której znajdują się młodzi ludzie. Szkoła przestaje być oderwana od rzeczywistości, staje się jej immanentną częścią. Zebranie doświadczeń szkół partnerskich i przekucie ich na przewodnik dla nauczycieli wraz z praktycznymi przykładami pozwala przybliżyć tę metodę pedagogom w Europie. Propozycje rozwiązań prawnych na każdym szczeblu także pokazują, w jaki sposób można wesprzeć nauczycieli w nauczaniu oraz uczniów w uczeniu się. Projekt wskazuje też dalsze kierunki badań w zakresie eksperymentowania z tą metodologią oraz jej implementacją w szkolną praktykę. Szkoła przedstawiła, w jaki sposób można zaangażować uczniów w zdobywanie umiejętności pozwalających na naukowe postrzeganie świata łączące nauczanie obejmujące wiele przedmiotów (biologia, informatyka, sztuka, chemia, matematyka) zintegrowane poprzez język obcy i nauczanie dwujęzyczne, przy wykorzystaniu zasobów, jakie przynosi środowisko lokalne przy równoczesnym rozwijaniu kompetencji miękkich jak współpraca w grupie czy rozwijanie umiejętności lidera.

Opis projektu

Nazwa projektu

Open Science Schooling

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie

Język

angielski

Koordynator

Artur Baranowski