Kontakt

W razie pytań

Zespół European Language Label udziela wszelkich informacji związanych ze zgłaszaniem projektów do oceny konkursowej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Jednocześnie informujemy, że nie pośredniczymy w wypełnianiu wniosków, ani nie udostępniamy do wglądu przykładowych formularzy wniosków.

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel.: 224-631-171 | email: label@frse.org.pl