• Testimonial
    "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

    Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.  

Priorytety

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W roku 2014-2015, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Europejskie

Języki na rzecz spójności społecznej

Spójność społeczna to hasło, które zakłada zapewnienie każdemu człowiekowi poczucia poszanowania i wartości jako osoby, a także zapewnienie podstawowych potrzeb pozwalających na godne życie. Podczas nauczania języków obcych, niezależne od wieku czy pochodzenia, należy poszukiwać sposobów do włączania osób narażonych na wykluczenie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem migrantów oraz osób niepełnosprawnych.

Języki i sport

Świat sportu i świat języków mogą być źródłem projektów wielojęzycznych, obejmujących światy sportu i edukacji, mogą uczynić naukę języków bardziej atrakcyjną i interesującą. Jednym z nich są wymiany młodzieżowe. W czasie ich trwania, nauka języków często przebiega w sposób nieformalny, jej celem nie jest opanowanie języka w sposób doskonały, ale raczej osłabianie barier stojących na przeszkodzie w skutecznej komunikacji wielokulturowej.

Krajowe

Integracja i reintegracja językowa

W wyniku zwiększającej się mobilności edukacyjnej oraz zawodowej, nauczyciele języków obcych muszą modyfikować i dostosowywać metody nauczania w zależności od potrzeb i wymagań grupy. Niniejszy priorytet został wynzaczony z myślą o dwóch grupach osób: imigrantach uczących się języka polskiego i języków obcych oraz dzieciach Polaków powracających z emigracji i trafiających do polskiego systemu edukacji.

Nauka języka polskiego jako obcego

Język polski jest szóstym językiem Unii Europejskiej pod względem natywnych użytkowników języka. Polska kultura stanowi fragment wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy i  zwiększenie jej znajomości wśród innych Europejczyków może być realizowane podczas zajęć języka polskiego jako obcego. Misję tę wypełniają zarówno placówki znajdujące się w Polsce, jak i ośrodki kultury i języka polskiego zagranicą.

2013_gala

Galeria zdjęć

Zespół ELL organizuje wiele wydarzeń zaiązanych z promocją wielojęzyczności. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich seminariów i konferencji.

Zobacz zdjęcia

filmy_edukacyjne

Filmy edukacyjne

W tej sekcji znajdziecie Państwo materiały filmowe dotyczące różnych aspektów edukacji językowej w Polsce i w Europie: filmy z projektów, wydarzeń ELL i EDJ.

Obejrzyj filmy

publikacje_jezykowe

Publikacje językowe

Projekty nagrodzone w konkursie zostają udokumentowane w publikacji wydawanej raz na dwa lata. Znajdziecie w nich Państwo inspirację do realizacji własnych działań.

Czytaj więcej