• Testimonial
    "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

    Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.  

Priorytety europejskie

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W roku 2016-2017, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Wielojęzyczne szkoły i klasy: wspieranie różnorodności w szkołach

Klasy wielojęzyczne są coraz częstszym zjawiskiem w krajach UE: rośnie liczba uczniów, których język ojczysty jest inny, niż język wykładowy obowiązujący w szkole, do której uczęszczają. Sytuacja ta może znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej; ponadto poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie najskuteczniejszych sposobów wspierania klas i szkół wielojęzycznych może znacznie się różnić w zależności od kraju. Migracja na dużą skalę jest stosunkowo nowym zjawiskiem w wielu obszarach Europy i dlatego też należy dostosować kulturę nauczania do różnych metod wspierania nauki języków obcych. Mnogość języków w klasach, do których uczęszają dzieci wielojęzyczne jest znacznym wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów, ale może stanowić również potencjalną wartość dodaną. Nauczyciele potrzebują specjalistycznych szkoleń i dodatkowego wsparcia w nauczaniu uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole, gdzie językiem wykładowym jest ich drugi lub kolejny język. Przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie można zaobserwować w całej Europie, a rozpowszechnianie wiedzy na ich temat mogłyby przynieść korzyści dla nauczycieli. Wykorzystywanie potencjału klas wielojęzycznych w umiejętny sposób może zaowocować zwiększeniem świadomości językowej i pomóc dzieciom w uczeniu się języków obcych, a także w rozwoju postawy otwartości i ciekawości wobec różnorodności kulturowej. Priorytet ten dotyczy głównie sektora edukacji formalnej, w tym obejmuje zwrócenie uwagi na zagadnienie wielojęzyczności i nauki języków obcych w szkołach oraz w placówkach kształcenia zawodowego. W ramach inicjatyw, którym przyznano by certyfikat, możliwe byłoby ustalenie wzorcowych praktyk w szkołach/klasach wielojęzycznych, w obrębie których ceni się dialog międzykulturowy, promuje się wielojęzyczność, a różnorodność językowa jest wykorzystywana jako baza dla nauki języków.

Społeczeństwo przyjazne nauce języków – nieformalna nauka języków

„Społeczeństwo przyjazne nauce języków” oznacza przyjazne środowisko społeczne, gdzie tworzone są warunki sprzyjające nauce języków i zrozumieniu międzykulturowemu. Każda społeczność w Europie może wypracować bardziej przyjazne nastawienie do języków obcych poprzez lepsze wykorzystanie okazji do obcowania z innymi językami. Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich języków obecnych w danej wspólnocie, przyczyni się tym samym do poprawy nauczania języków obcych i podniesienia świadomości międzykulturowej. Nieformalne uczenie się odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa sprzyjającego nauce języków. Jest ono najważniejszym elementem kształcenia, z którym każdy z nas ma styczność na co dzień. Nauka języków może mieć miejsce w rodzinie, w domu podczas oglądania telewizji lub korzystania z mediów elektronicznych, gdzie może przyjąć różne formy; od styczności z danym środowiskiem, czytania gazet i książek, poprzez słuchanie radia lub oglądanie filmów lub telewizji, styczność z osobami mówiącymi innymi językami, aż do korzystania z nowych technologii i zasobów internetowych. W ramach inicjatyw, którym przyznano by certyfikat, możliwe byłoby jednoczesne określenie i wspieranie rozwiązań i środków, tak aby zachęcać do nieformalnej nauki języków i do tworzenia społeczeństwa sprzyjającego ich nauce. Projekty powinny obejmować innowacyjne sposoby nieformalnego uczenia się języków dla uczestników w każdym wieku. Powinny one wykorzystywać nieformalne środowisko i dostępne zasoby, takie jak: nowe media, zasoby on-line, przykłady dobrych praktyk, itd. Mogłyby one być przeznaczone do nauczania w kręgu rodzinnym, środowisku lokalnym lub uczenia się międzypokoleniowego. Wkład w projekty mogłoby wnieść wiele podmiotów, począwszy od społeczeństwa obywatelskiego, przez władze regionalne i lokalne, aż po gminy, media, szpitale, więzienia, ośrodki kultury i muzea.

galeria2015

Galeria zdjęć

Zespół ELL organizuje wiele wydarzeń związanych z promocją wielojęzyczności. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich seminariów i konferencji.

Zobacz zdjęcia

Reportaż z gali ELL

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z ceremonii wręczenia nagród XV edycji konkursu ELL.

Obejrzyj reportaż

publikacje2015

Publikacje o laureatach

Projekty nagrodzone w konkursie zostają udokumentowane w publikacji wydawanej raz na dwa lata. Znajdziecie w nich Państwo inspirację do realizacji własnych działań.

Czytaj więcej

Zapisz

Zapisz

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!