Znamy laureatów XIV edycji konkursu

foto Krzysztof Kuczyk, www.cukry.com.pl

W dniu 29 maja 2015 jury konkursu ELL wybrało laureatów XIV edycji. W gronie laureatów znalazło się 11 instytucji, komisja konkursowa przyznała także jedną nagrodę honorową – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie certyfikacji języka polskiego jako obcego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagroda honorowa

 • Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2 realizowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów.

Lista nagrodzonych projektów

 • ‘Bilingual Kids’ innowacja pedagogiczna – realizacja programu nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku.
 • Języki dla dzieci z sąsiedztwa realizowany przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.
 • Ocalić od zapomnienia – śladami leśniowskich zabytków realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
 • Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder-Wettbewerb realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Warszawie.
 • Bajka “Niezwykła moc” realizowany przez Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2 w Suwałkach.
 • Let’s sign realizowany przez Instytut Głuchoniemych w Warszawie.
 • Konwersatoryjny kurs języka angielskiego dla piłkarzy z wykorzystaniem technik autoprezentacji realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
 • UNI-CLILiG realizowany przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.
 • Mama, tata i ja…Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji realizowany przez Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.
 • Lato Odkrywców – odkrywaj w działaniu atrakcyjność języka i kultury polskiej realizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Każdy może zostać omnibusem. Warsztaty dla uczniów polskojęzycznych realizowany przez Deutsch-polonische Elternitative zur Forderung der Zweisprachigkeit e.V.