Termin ogłoszenia wyników XV edycji konkursu

termin_wynikow

Zakończył się nabór wniosków do oceny konkursowej ELL w roku 2016 r. Serdecznie dziękujemy za złożone aplikacje.

Wszystkie zgłoszone projekty przejdą przez etap oceny formalnej, a następnie projekty, które otrzymały pozytywne noty trafią do oceny ekspertów zewnętrznych. Ostatnim etapem oceny będzie posiedzenie jury konkursowego, które dokona ostatecznego wyboru zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu 2 czerwca br. Laureaci zostaną poinformowani także drogą elektroniczną o przyznanej nagrodzie.