Publikacje o laureatach

JOwS 4/2020

W numerze 4/2020 „Języków Obcych w Szkole” przedstawiamy laureatów XIX edycji konkursu oraz priorytety na kolejną jego odsłonę.

Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją ELL zawierającą opisy najlepszych projektów językowych nagrodzonych w latach 2017-2020. Kompendium zostało wydane w dwóch językach: polskim i angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.

JOwS 5/2019

W numerze JOwS 5/2019 znajdą Państwo opis projektów nagrodzonych w roku 2019: “Warszawa dla średnio zaawansowanych”, “Kafejka językowa Fundacji Centrum Aktywności Twórczej” oraz “Be a buddy, not a bully”.

LAUREACI NAGRODY ELL W „JĘZYKACH OBCYCH W SZKOLE” 2019

Laureatów konkursu European Language Label 2019 przedstawiamy w nr 3/2019. Tytuły opisanych projektów to: „Anglojęzyczne przedstawienie z udziałem młodzieży Poskromienie złośnika na podstawie twórczości Williama Szekspira”,  „Językowy teatr szkolny” oraz „Witnesses of the Second World War”.

Więcej przeczytasz na na stronach 29-34 w numerze 3/2019 języków obcych w szkole.

LAUREACI 2018

„IT dla mnie – technologia i nauka języka angielskiego”, „Pen Pal Project” i „INTJO – Innowacje, nowe technologie, języki obce w kontekście strategii rozwoju powiatu tureckiego” to zwycięskie projekty w konkursie European Language Label 2018 opisane w nr 3/2018 „Języków Obcych w Szkole”

Zachęcamy do sięgnięcia po nr 4/2018 „Języków Obcych w Szkole” i przeczytania artykułów opisujących kolejne projekty, które zwyciężyły w konkursie ELL w roku 2018. Są to „Beyond borders”, „D.I.A.L.O.G. – diversity, ideals, appetite, languages, opportunities, group” oraz „Living Together – multiculturalism in the Polish-Lithuanian Commonwealth”.

LAUREACI 2017

Od roku 2017 przedstawiamy laureatów nagrody European Language Label na Łamach czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W numerze 3/2017 publikujemy artykuły o następujących projektach „ELF – English Learning Friends”, „Fit for work in Europe” oraz artykuł ekspercki prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej, Przewodniczącej Kapituły ELL „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”.

W numerze 4/2017 prezentujemy kolejne dwa projekty nagrodzone w konkursie European Language Label 2017 –  „Warsztaty językowe w Niemczech” i „Program English Teaching”.

Laureaci 2016

Jury XV edycji konkursu European Language Label zdecydowało przyznać 12 nagród oraz jeden certyfikat honorowy honorowy dla Goethe-Institut w Warszawie za innowacyjne projekty sprzyjające nauce języka niemieckiego. W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu opisy wszystkich projektów nagrodzonych w jubileuszowej edycji konkursu.

Laureaci 2015

W roku 2015 jury konkursowe przyznało 11 nagród European Language Label. Jury konkursowe zdecydowało się przyznać także nagrodę honorową za projekt Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2 realizowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów.

Laureaci 2012-2013

Opisane w niniejszej publikacji inicjatywy otrzymały w latach 2012-2013 certyfikat European Language Label. Niezależnie od poziomu nauczania, na którym były realizowane, pokazują one, w jaki sposób wysoka świadomość nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów na temat znaczenia kompetencji
językowych w edukacji i życiu zawodowym przekłada się na tworzenie innowacyjnych projektów.

Laureaci 2010-2011

Wiele zmian w tematyce i jakości składanych projektów przyniosła jubileuszowa edycja konkursu ELL. Wśród rekordowej liczby zgłoszonych inicjatyw dużą część stanowiły wnioski złożone przez nauczycieli, którzy otrzymują certyfikat ELL za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia językowego.

Laureaci 2008-2009

W roku 2008 komitet selekcyjny konkursu ELL wyróżnił 23 projekty. W roku 2009 wyróżniono 13 projektów. Wszystkie nagrodzone projekty dotyczyły, zgodnie z regulaminem konkursu ELL, podnoszenia jakości nauczania i uczenia się języków obcych, a cel ten realizowały za pomocą różnorodnych metod i zagadnień.