Publikacje o laureatach

Laureaci 2016

Jury XV edycji konkursu European Language Label zdecydowało przyznać 12 nagród oraz jeden certyfikat honorowy honorowy dla Goethe-Institut w Warszawie za innowacyjne projekty sprzyjające nauce języka niemieckiego. W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu opisy wszystkich projektów nagrodzonych w jubileuszowej edycji konkursu.

Laureaci 2015

W roku 2015 jury konkursowe przyznało 11 nagród European Language Label. Jury konkursowe zdecydowało się przyznać także nagrodę honorową za projekt Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2 realizowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów.

Laureaci 2012-2013

Opisane w niniejszej publikacji inicjatywy otrzymały w latach 2012-2013 certyfikat European Language Label. Niezależnie od poziomu nauczania, na którym były realizowane, pokazują one, w jaki sposób wysoka świadomość nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów na temat znaczenia kompetencji
językowych w edukacji i życiu zawodowym przekłada się na tworzenie innowacyjnych projektów.

Laureaci 2010-2011

Wiele zmian w tematyce i jakości składanych projektów przyniosła jubileuszowa edycja konkursu ELL. Wśród rekordowej liczby zgłoszonych inicjatyw dużą część stanowiły wnioski złożone przez nauczycieli, którzy otrzymują certyfikat ELL za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia językowego.

Laureaci 2008-2009

W roku 2008 komitet selekcyjny konkursu ELL wyróżnił 23 projekty. W roku 2009 wyróżniono 13 projektów. Wszystkie nagrodzone projekty dotyczyły, zgodnie z regulaminem konkursu ELL, podnoszenia jakości nauczania i uczenia się języków obcych, a cel ten realizowały za pomocą różnorodnych metod i zagadnień.