Zrozumieć inną kulturę. Dni Narodowe w Uczelni Łazarskiego

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego

Bliższe poznawanie krajów, z których przyjechali do Polski studenci, to podstawowy cel projektu Zrozumieć inną kulturę. Dni Narodowe w Uczelni  Łazarskiego. Spotkania odbywają się regularnie od 11 lat, a przygotowują je sami studenci, ich przyjaciele, znajomi, rodziny, osoby danej narodowości przebywające długo w Polsce (np. dyplomaci czy pracownicy instytutów kultury), podróżnicy, blogerzy. Studenci polscy angażują się jako wolontariusze.

W trakcie spotkań używa się różnych języków, m.in. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, polskiego. Języki przydatne są także do tego, by napisać zaproszenie do ambasady czy mail z prośbą o wsparcie finansowe do instytucji kultury. Studenci z danego kraju, wespół z Polakami studiującymi i pracującymi na Uczelni Łazarskiego, planują i przygotowują elementy składowe konkretnego dnia narodowego. Wyszukują filmy i zdjęcia pokazujące kraj, tworzą własne prezentacje i zbiory zdjęć, uczą danego języka w trakcie minilekcji, pokazują tańce, opisują zwyczaje, gotują potrawy narodowe i regionalne, uczą rękodzieła (np. robienia ozdób świątecznych, weselnych, obrzędowych). Wszystkie te działania mają wpływ na rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych studentów: uczą ich wystąpień publicznych przed dużym audytorium, skłaniają do odpowiedzialnej pracy w zespole, pozwalają na dodatkowe kształcenie sprawności językowych, umożliwiają weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych na lektoratach czy innych zajęciach.

Udział studentów w Dniach Narodowych ma zawsze pokłosie w postaci nawiązania do spotkań w trakcie zajęć lektoratowych z języków obcych. Studenci dzielą się ustnie wrażeniami z przebiegu imprezy, piszą sprawozdania lub wypracowania dotyczące zagadnień poruszanych przez uczestników spotkań, przywołują sformułowania językowe. Dostrzec można wyraźnie, że wydarzenia te pozytywnie wpływają na motywację studentów do uczenia się języków, pozwalają niwelować stereotypy kulturowe i narodowe, rozwijają świadomość wielokulturowości świata. Spotkania narodowo-językowe integrują społeczność studencką i akademicką. W społeczności lokalnej funkcjonuje przeświadczenie o ciekawej wielokulturowej Uczelni Łazarskiego, o jej niesztampowych, kulturowych sposobach uczenia języków obcych, o inspirującym łączeniu nauki z zabawą.  Dokumentacja fotograficzna Dni Narodowych, dostępna na stronach internetowych uczelni, dobrze ilustruje kulturowy i integracyjny charakter tych spotkań.