Youngster – angielski Twoją szansą!

Macmillan Polska

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego pokazuje, że uczniowie z małych miejscowości osiągają istotnie niższe wyniki w porównaniu do rówieśników z dużych miast właściwie jedynie z języka angielskiego. Twórcy projektu Youngster – angielski Twoją szansą! postawili więc sobie za cel likwidację bariery edukacyjnej, jaką stanowi niska kompetencja w angielskim na starcie młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych.

Działaniami projektowymi objęto ok. 28 tysięcy gimnazjalistów, a polegały one na całorocznych dodatkowych zajęciach z angielskiego dla uczniów klas trzecich. Na potrzeby tego cyklu edukacyjnego stworzono autorski program All Carrot no Stick. Gimnazjaliści, podzieleni na grupy poziomowe po teście plasującym, uczestniczyli w zajęciach i dostawali materiały dydaktyczne. Wcześniej ich nauczyciele brali udział w intensywnych kursach metodycznych. Dodatkowo uczniowie mogli się zaangażować w konkurs projektów grupowych Teenagers in Action, a ci, którzy dokonali największych postępów – nagradzani byli wyjazdami na zagraniczne obozy językowe.

Projekt ma wymiar innowacyjny w sferze społecznej: realnie i praktycznie wspomaga młodzież obarczoną barierą edukacyjną. Istotny innowacyjnie jest też skuteczny mariaż  koncepcji doradców Macmillana i materiałów dydaktycznych wysokiej jakości (finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej). Najciekawsza zaś i najlepiej odbierana przez uczestników jest formuła dodatkowej nauki angielskiego: bez prac domowych, testów i ocen. To znakomity sposób na pobudzenie motywacji wewnętrznej, nie tylko u uczniów, ale i u ich nauczycieli. Wolność wyboru skutkuje zachętą do udziału w tym, co nieobligatoryjne. Dlatego wielu uczniów z zapałem brało udział w wieczorach filmowych czy angielskich herbatkach popołudniowych, nagrywało klipy wideo, tłumaczyło teksty piosenek, sprawdzało swoją wiedzę o krajach anglosaskich w konkursach i quizach.

Gimnazjaliści objęci projektem Youngster sami poszerzali krąg uczestników działań, np. zapraszali na imprezy konkursowe projektu swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych. Podobnie działo się z wieloma nauczycielami, którzy „przenosili” sposób pracy w projekcie na regularną pracę lekcyjną i inspirowali tym samym innych pedagogów. W efekcie całe otoczenie rodzinne i społeczne uczniów przekształciło się w środowisko przyjazne nauce angielskiego.