Wydanie publikacji Od mechanika do mechatronika

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie

Zapotrzebowanie na materiały do nauki języków obcych ukierunkowanych zawodowo jest stale zgłaszane przez pracodawców i nauczycieli. Publikacja Od mechanika do mechatronika, dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej (oraz w postaci 5 tys. egzemplarzy wersji papierowej), to kompendium wiedzy przydatne w pracy zawodowej, a także potrzebne nauczycielom języków obcych i przedmiotów zawodowych. Umożliwia zapoznanie się z wiedzą specjalistyczną, ułatwia zawodową komunikację językową, uczy słownictwa fachowego. Publikacja zawiera charakterystyki zawodów oraz ilustracje maszyn i narzędzi opisane po polsku, niemiecku i angielsku.

Działania projektowe polegały w pierwszym rzędzie na przeprowadzeniu analizy potrzeb w zakresie języka konkretnych zawodów technicznych: mechanika/elektromechanika pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających, elektronika techniki automatyzacyjnej, montera mechatronika. W analizie tej brali udział nauczyciele języków obcych i przedstawiciele przedsiębiorstw. Po utworzeniu zespołu, złożonego z ekspertów, tłumaczy, nauczycieli, praktyków, gromadzono bazę słów i pojęć. Kolejnym etapem były konsultacje z Izbą Przemysłowo-Handlową w Norymberdze, później zaś korekta merytoryczna i językowa całości oraz dystrybucja publikacji.

Powstał podręcznik-słownik o przejrzystym układzie. Kompendium to zawiera opisy zawodów, obejmujące charakterystykę zakresu wiedzy, predyspozycji i wymagań oraz wyszczególnienie głównych zadań i przykładowych zleceń. W publikacji znajdują się ponadto: krótkie słowniczki do tekstów opisujących zawody, część ilustrowana – rysunki narządzi, maszyn i urządzeń, oraz słowniki związane z konkretnym zawodem. Publikacja jest uporządkowana, łatwa w korzystaniu, oszczędna ilustracyjnie.

Innowacyjność projektu polega na udanym wypełnieniu luki w materiałach do nauki języków obcych ukierunkowanych zawodowo: publikacja zawiera opisy po polsku, niemiecku i angielsku, dzięki czemu umożliwia łączne zdobywanie kwalifikacji zawodowych i naukę dwóch języków obcych. Takie podejście przyczynia się nie tylko do poszerzania horyzontów potencjalnych użytkowników, ale wydatnie zwiększa możliwości zatrudnienia i mobilności zawodowej. Kompendium znajduje praktyczne zastosowanie na kursach językowych, w samodzielnej nauce, podczas wyjazdów zagranicznych, w działaniach tłumaczy technicznych, w edukacji językowo-technicznej, w tworzeniu opisów w biurach patentowych oraz w pracy inżynierów i techników.