WITNESSES OF THE SECOND WORLD WAR

Głównym założeniem projektu było zebranie kolekcji ponad 200 wywiadów z osobami, które pamiętają II wojnę światową, opracowanie angielskich podpisów do wywiadów oraz przygotowanie przykładowych scenariuszy do wykorzystania na lekcjach.

Obecna dekada jest prawdopodobnie jedną z ostatnich, kiedy istnieje jeszcze możliwość zebrania indywidualnych opowieści od świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Kolejnym ważnym aspektem realizowanych działań było poznanie historii widzianej oczyma jednostki, co czyni ją ciekawszą dla młodzieży. Inne cele projektu obejmowały:

 • uwrażliwienie uczniów na zagadnienia wojny, tolerancji, solidarności, poszanowania osób starszych;
 • wielotorowe rozwijanie umiejętności językowych uczestników ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikatywność przekazu oraz indywidualizację doskonalonych sprawności ze względu na jednostkowe uwarunkowania i chęć wykorzystania ich na różnych polach w pracy zawodowej i kontaktach nieformalnych w przyszłości.

Oprócz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu w projekcie brały udział szkoły z: Grecji (Lykeio Elassonas w Elassonie), Holandii (Christelijk College Nasau-Veluve w Harderwijk) oraz Finlandii (Sammon Keskuslukio w Tampere). Współpraca w ramach działań projektowych była wspólnie planowana i każda ze szkół realizowała te same zadania. Ustalano je podczas wizyt przygotowawczych w Holandii i Finlandii oraz dzięki regularnym kontaktom nauczycieli w ramach programu eTwinning i projektowej grupy na FB. Nauczyciele biorący udział w przedsięwzięciu mieli wspólne konto na GoogleDocs, co ułatwiało wymianę dokumentów, filmów, zdjęć i scenariuszy lekcji. Dzięki efektywnej pracy partnerów stworzony został zbiór ponad 200 wywiadów opatrzonych angielskimi podpisami, dostępny na stronie projektu. Szkoły partnerskie gościły grupy z innych krajów oraz same brały udział w wizytach zagranicznych. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zadaniach projektowych (przygotowanie logo projektu, opracowanie osi czasu z wydarzeniami wojennymi oraz plakatu z filmami tematycznymi).

Innowacyjność projektu przejawiała się w:

 • łączeniu nauczania języka obcego w sytuacjach nieformalnych z zagadnieniami historycznymi (tematyka wywiadów) oraz technologicznymi (nagrywanie i edytowanie wywiadów, dodawanie napisów, publikowanie na YouTube) zgodnie z metodologią CLIL;
 • kontynuacji tematyki wojennej występującej w kilku poprzednich inicjatywach szkoły (Two Neighbours – One Perspective – projekt eTwinningu ze szkołą w Wurzburgu nagrodzony European Quality Label oraz projekty Fundacji Europa-Azja: WW2 keep it a history i Class Net Witnesses of WW2);
 • łączeniu działań stricte edukacyjnych (synchroniczna i asynchroniczna komunikacja w języku angielskim za pomocą czatu, debat, luźnych rozmów) z budowaniem kontaktów interpersonalnych;
 • wykorzystaniu ostatniego momentu, kiedy możliwe jest jeszcze nagranie wywiadów ze świadkami II wojny światowej;
 • opracowaniu scenariuszy do filmów, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli z całego świata;
 • otwarciu uczniów na komunikację i współpracę międzykulturową z rówieśnikami z trzech europejskich krajów;
 • rozwoju krytycznego myślenia poprzez refleksję nad problemami wojny, nietolerancji i uprzedzeń;
 • nieformalnym uczeniu się poprzez współpracę – tzw. learning outside the classroom;
 • pracy warsztatowej w grupach międzynarodowych;
 • kreatywnym wykorzystaniu narzędzi TIK do współtworzenia produktu końcowego;
 • specjalizacji poszczególnych uczniów w zakresie prac projektowych (przygotowanie wywiadów, nagrywanie, tłumaczenia, obróbka techniczna);
 • rozwijaniu różnych płaszczyzn znajomości języka angielskiego: translacje na piśmie (wywiady) i w mowie (podczas spotkań z naukowcami i lekcji muzealnych), efektywne komunikowanie się online (eTwinning, zamknięta grupa na FB) oraz face-to-face podczas wyjazdów, wzbogacanie języka specjalistycznego w tematyce historycznej;
 • zaangażowaniu społeczności uczniowskiej z placówki i innych szkół z miasta (wywiady przeprowadzane w szkole, Dni otwarte dla uczniów gimnazjów i podstawówek).