Wielokulturowa Łódź – wczoraj i dziś – wiosna języków

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

W projekcie skupiono się na wielokulturowości XIX-wiecznej Łodzi oraz na współczesnym mieście, któremu kolorytu nadają przebywający tam cudzoziemcy ze 144 krajów świata. Uczniowie, poznając historię Łodzi, przyswajali niemieckie słownictwo, by zaprezentować swoje miasto rówieśnikom z niemieckiej szkoły. Opracowane przez młodzież informacje, wzbogacone wykonanym przez uczniów albumem, zostały zaprezentowane Niemcom w Międzynarodowym Domu Spotkań Krzyżowa. Poznawanie przebywających obecnie w Łodzi przedstawicieli innych kultur oraz ich języków ojczystych, np. greckiego czy chińskiego, zainspirowało młodych ludzi do zainteresowania się studiami kulturoznawczymi i lingwistycznymi.

W części drugiej podjęto szereg różnorodnych działań o zasięgu regionalnym (udział uczniów w debacie na temat tolerancji; dyskusje prowadzone były w lokalnych mediach z udziałem m.in. rzecznika prasowego Festiwalu Czterech Kultur), europejskim (wizyta i udział w obradach w Parlamencie Europejskim w Strasburgu) i światowym (udział w debacie Polska-Afryka. Szanse i Perspektywy, w której uczestniczyli ambasadorzy Nigerii i Angoli).

Projekt był ciekawą formą zintegrowanego nauczania języka niemieckiego i historii, a jednocześnie nauką języka poprzez działanie w kontekście międzykulturowym. Ponadto przedsięwzięcie przygotowało młodych ludzi do wyboru zawodu oraz było przykładem aktywnej współpracy z instytucjami europejskimi.