Webinars 4 All – webinaria językowe

Worldwide School Sp. z o.o., Warszawa

Opis projektu:

Myślą przewodnią projektu było poszerzanie wiedzy o językach obcych: jak skutecznie i właściwie komunikować się za ich pomocą, jak się ich uczyć i zwracać uwagę na aspekty leksykalne i gramatyczne oraz jak dbać o poprawność językową. Omawiano historię tych języków oraz ich wzajemny wpływ. Prezentowano także kultury krajów, w których te języki są używane. Projekt skierowany był do osób dorosłych o różnym poziomie zaawansowania znajomości języków obcych. Było to idealne rozwiązanie dla tych, którzy samodzielnie poszukują sposobów na doskonalenie znajomości języków obcych. Dzięki formule zajęć online w webinariach mogły uczestniczyć osoby, które nie mają możliwości udziału w regularnych zajęciach językowych. Początkowo webinaria były prowadzone głównie w języku polskim. Dzięki webinariom uczestnicy oswajali się z nauka języków obcych i metodami pracy przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Cele projektu:

  • promowanie uczenia się języków obcych przez całe życie poprzez umożliwienie udziału w bezpłatnych zajęciach językowych przy wykorzystaniu TIK;
  • popularyzowanie wiedzy o krajach angielsko-, francusko- i hiszpańskojęzycznych oraz podniesienie świadomości na temat różnic kulturowych;
  • podnoszenie poziomu kompetencji językowych;
  • propagowanie nowoczesnych technologii jako skutecznych narzędzi w nauce języków;
  • wzmacnianie wizerunku Worldwide School jako instytucji stosującej innowacyjne formy nauczania.

Rezultaty projektu:

Upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie przy wykorzystaniu nowych technologii jest jednym z głównych rezultatów projektu. Uczestnicy zostali zachęceni do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności językowych oraz brania odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Towarzyszyło temu zwiększenie wiedzy i świadomości różnic kulturowych. Stworzenie wideoteki webinarów dostępnej dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych osób z całą pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania nauką języków obcych. Projekt umożliwił przygotowanie grupy lektorów do prowadzenia zajęć online oraz wywołał bezpośrednie zainteresowanie klientów naszej szkoły nowoczesnymi formami nauki języków obcych poprzez stworzenie inspirujących, użytecznych i praktycznych materiałów do edukacji językowej.