Warsztaty językowe w Niemczech

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

Warsztaty językowe w Goerlitz to projekt realizowany już od 1998 roku. Odbywają się cyklicznie dwa razy w roku szkolnym.

Organizując warsztaty szkoła wychodzi  poza klasę szkolną, która zwykle kojarzy się uczniom z obowiązkiem nauki. Proces uczenia się języka niemieckiego zachodzi w interakcji z rodowitymi Niemcami, w codziennych sytuacjach wymagających posługiwania się tym językiem. Uczniowie mają większą niż w szkole swobodę działania, poznają realia obszaru, na którym język niemiecki jest językiem ojczystym i praktycznie wykorzystują wiedzę zdobytą podczas lekcji. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne, co pozytywnie wpływa na nastawienie do przydzielonych im zadań. Rozmowy z native speakerami budują poczucie własnej wartości i wiarę w swoje językowe możliwości. Daje to dużą motywację do dalszej nauki języka niemieckiego.

W ramach warsztatów językowych w Görlitz uczniowie mają do zrealizowania różnorodne zadania, dostosowane do swoich możliwości językowych. Jest to na przykład uzyskanie informacji dotyczących transportu publicznego w Niemczech, życia kulturalnego Goerlitz, dokonywania zakupów, orientacji w mieście (odnajdywanie atrakcji turystycznych, zabytków), korzystania z usług poczty itp. Uczniowie przeprowadzają również wywiady z mieszkańcami miasta dotyczące ich nawyków żywieniowych, ulubionych sklepów, upodobań muzycznych, form spędzania wolnego czasu,  upodobań czytelniczych, znajomości miast polskich, preferowanego modelu rodziny, podziału obowiązków w rodzinach, ulubionych świąt. W ramach zadań warsztatowych uczniowie odwiedzają również liczne instytucje użyteczności publicznej w Görlitz.