Ups & Downs

XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19 we Wrocławiu

Opis projektu:

Projekt zrealizowali licealiści wrocławscy w partnerstwie z rówieśnikami z Francji, Hiszpanii oraz Korei Południowej. Badali blaski i cienie życia nastolatków w partnerskich krajach i poszukiwali skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Przedsięwzięcie składało się z szeregu działań wspieranych użyciem wielu narzędzi TIK i realizowane było w wirtualnej klasie na platformie eTwinning. Uczestnicy pracowali w grupach narodowych i międzynarodowych. Każda z aktywności była zaplanowana tak, aby wymusić interaktywną relację między jej uczestnikami. Wymagała przetworzenia zaprezentowanego przez partnerów materiału edukacyjnego oraz spontanicznych reakcji i refleksji na forum dyskusyjnym. Opublikowanie wirtualnego poradnika dla nastolatków dzięki aplikacji Joomag – poprzedził szereg atrakcyjnych, kreatywnych i zabawnych działań, które pobudzały aktywność uczestników, czyniąc naukę języka angielskiego przyjemniejszą i łatwiejszą.

Cele projektu:

  • wzbogacenie nauczania języka angielskiego o elementy edukacji nieformalnej, skoncentrowanej na uczniu;
  • posługiwanie się językiem angielskim podczas współpracy międzynarodowej;
  • kształcenie umiejętności mówienia i słuchania poprzez  tworzenie plików audio i wideo;
  • nauka posługiwania się aplikacjami i narzędziami internetowymi w celu efektywnej komunikacji z partnerami;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności i współpracy w grupie oraz postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności religijnych i kulturowych.

Rezultaty projektu:

Uczniowie rozwinęli umiejętności komunikacji w języku angielskim, kreatywność i kompetencję informatyczną. Współpracując w zróżnicowanym kulturowo środowisku, uczyli się otwartości i akceptacji odmiennych poglądów. Odkryli, że ich rówieśnicy z Europy i Azji niewiele się od nich różnią. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat o nowe metody oraz  aktywne i ciekawe narzędzia TIK. Produktem finalnym była wspólnie stworzona, z wykorzystaniem aplikacji Joomag, elektroniczna wersji poradnika dla nastolatków w języku angielskim. Ponadto powstaje strona internetowa dokumentująca przebieg projektu i prezentująca wypracowane w poszczególnych etapach produkty, np. interaktywne plakaty drużyn z czterech krajów uczestniczących w projekcie, filmiki wideo o przykładowym pechowym dniu z życia nastolatków, ankiety internetowe badające blaski i cienie ich życia w krajach europejskich i Korei wraz z interpretacją wyników w postaci wideo-raportów.