UNI-CLILiG

Politechnika Poznańska, Centrum Języków i Komunikacji

Projekt UNI-CLILiG został zainicjowany przez Goethe-Institut i przeprowadzony na trzech kierunkach Politechniki Poznańskiej: automatyka i robotyka, logistyka oraz mechatronika. Celem projektu było wyposażenie studentów ww. wydziałów w wiedzę specjalistyczną przy jednoczesnej nauce języka niemieckiego.