The Incredible Life of Marcus Poncius Europaeus

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt działań językowych związanych z łaciną to współcześnie rzadkość. The Incredible Life of Marcus Poncius Europaeus, realizowany w programie eTwinning, dotyczy właśnie łaciny (tzw. żywej) i cywilizacji antycznej oraz ich obecności we współczesnych językach europejskich i kulturze wielu krajów tej części świata.

Marcus, postać jak z czasów, gdy łacina była używana niemal w całej Europie, wędruje po dzisiejszym kontynencie. Jest to postać wymyślona przez uczestników projektu, którzy stworzyli jego życiorys, wygląd, charakter, a także jego podróże, pytania, kłopoty, zdziwienia, posługując się przy tym językiem angielskim i technologiami informacyjnymi. Współczesne (często najnowocześniejsze) narzędzia służyły poznawaniu dawnej kultury i jej wpływu na kształt dzisiejszej polszczyzny i angielszczyzny, na literaturę i kulturę Europy. Wszystko miało formę swoistej gry językowej z wieloma odsłonami.

Licealiści z klas drugich, poznający mowę Cycerona w ramach przedmiotu uzupełniającego, dowiedzieli się, że w wielu miejscach Europy łacina jest przedmiotem regularnie nauczanym w szkołach. Młodzi ludzie poznawali siebie nawzajem i swoje kraje, używając awatarów (Voki) i plakatów (Glogster), a także tworząc filmy i prezentacje, wymyślali biografię Marcusa, konstruowali logo projektu, uczyli się nawzajem podstawowych słów w różnych językach, tworzyli łacińskojęzyczną prognozę pogody, poznawali rolę Szlaku Bursztynowego w dawnej Europie – a wszystko to przy użyciu zaawansowanych technologicznie narzędzi informacyjnych. Zatem uczono się wspólnie po angielsku – w gronie uczniów z wielu krajów (Polska, Turcja, Francja, Grecja) – łaciny i kultury antycznej, a także doskonalono umiejętności informatyczne dzięki stałemu wykorzystywaniu technologii komunikacyjnych. W związku z tym zaobserwowano wzrost poziomu wiedzy na temat własnego języka wśród uczestników projektu, większą świadomość używania słownictwa i terminologii pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie. Zainteresowanie tzw. martwym językiem nie tylko dało mu „nowe życie”, ale nawet doprowadziło kilkoro uczniów do udziału we Wrocławskich Warsztatach Łaciny Żywej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.