Szkoła tworzy muzykę, muzyka tworzy szkołę

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie

Opis projektu:

Językowy projekt edukacyjny został stworzony na potrzeby uczniów kontynuujących naukę niemieckiego jako drugiego języka obcego. Grupa Szkolni Muzykanci spotykała się dwa razy w tygodniu, by rozwijać umiejętności komunikacji w języku niemieckim oraz poszerzać wiedzę z zakresu kultury krajów niemieckojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów muzycznych.

Uczniowie wprowadzani byli w świat muzyki niemieckojęzycznej poprzez naukę wybranych piosenek, poznanie nazwisk współczesnych wykonawców i zespołów wywodzących się z krajów niemieckojęzycznych, poszerzenie podstawowego słownictwa z zakresu nazewnictwa instrumentów muzycznych w języku niemieckim. Ponadto przygotowano przedstawienie w języku niemieckim z wykorzystaniem fragmentów współczesnej niemieckiej muzyki rozrywkowej oraz odbywającą się cyklicznie imprezę pt. Dni Kultury Niemieckojęzycznej.

Cele projektu:

  • promocja języka niemieckiego;
  • poszerzenie wiedzy o kulturze niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów muzycznych;
  • praktyczne wykorzystanie języka w jego naturalnym środowisku;
  • nauka poprzez zabawę i sztukę.

Rezultaty projektu:

Projekt wpłynął motywująco na uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu. Do grupy osób uczestniczących w zajęciach szkolnego koła języka niemieckiego dołączyli uczniowie, którzy nie mają obowiązkowych zajęć języka niemieckiego w szkole. Zorganizowana w ramach projektu wycieczka do Drezna dała uczniom możliwość praktycznego stosowania języka niemieckiego, tym samym wzmacniając w nich poczucie własnej wartości i sensu nauki tego języka. Projekt nauczył uczniów umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami. Zdobyte w trakcie pobytu w Niemczech doświadczenia pomogły uczniom w poszukiwaniu różnych źródeł informacji i korzystania z ich zasobów, zapisywania i prezentowania zebranych materiałów oraz przygotowania i prezentacji publicznych wystąpień. Wzrosło zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckojęzycznych, w szczególności w dziedzinie muzyki. Uczniowie coraz częściej sięgają do utworów niemieckich wykonawców, jeszcze chętniej uczą się nowych piosenek w języku obcym. Rejestrują swoje umiejętności wokalne za pomocą nowych technologii i upowszechniają je na blogu i platformie edukacyjnej. Zaproponowali też zorganizowanie dyskoteki niemieckojęzycznej, a wystawiony przez nich spektakl uzyskał wyróżnienie na przeglądzie teatrów szkolnych.