Science Club

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach

Science Club to projekt zajęć pozalekcyjnych, mający na celu zaktywizowanie uczniów zarówno do nauki języka obcego jak i zdobywania wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych. Zakłada poszerzanie wiedzy poprzez działanie, obserwację i wykonywanie prostych doświadczeń, przygotowanych w oparciu o informacje dostępne na anglojęzycznych stronach internetowych.

Zajęcia w ramach projektu mają określoną strukturę. Początkowo uczniowie oglądają film prezentujący wybrane doświadczenie, następnie tłumaczą dostępne na ten temat materiały anglojęzyczne oraz ponownie oglądają film, zwracając uwagę na kluczowe słowa. Kolejnym etapem jest wykonanie doświadczenia i prezentacja w języku angielskim oraz ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę, wykonywane z użyciem tablicy multimedialnej. Zajęcia kończą się wyborem kolejnego eksperymentu i przygotowaniem do jego realizacji. Planowany jest również dwujęzyczny pokaz efektów projektu dla uczniów klas 4-6.

Podstawowym rezultatem przedsięwzięcia jest poszerzenie słownictwa w języku angielskim oraz rozwinięcie umiejętności korzystania z zasobów internetowych w tym języku. Dodatkowo uczniowie, dzięki zaangażowaniu w zajęcia, otwierają się na nowe formy kształcenia i chętniej uczestniczą w podobnych inicjatywach, a nawet je inicjują w późniejszych etapach kształcenia.