Schlűsselfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen- Auswirkungen auf Wielkopolska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Lektoraty języków obcych na uczelniach, zwłaszcza tych o specyficznym ukierunkowaniu zawodowym, zwykle obejmują elementy języka specjalistycznego. Pracodawcy oczekują bowiem od absolwentów znacznej sprawności i samodzielności językowej w różnych dziedzinach.

Sytuacja taka nie dawała spokoju pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tak zrodził się projekt umożliwiający studentom podjęcie autentycznych działań językowych w powiązaniu z rzeczywistym środowiskiem zawodowym. Projekt stworzyli i wdrożyli lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych poznańskiego UE razem z kadrą naukową uczelni i we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami działającymi w Wielkopolsce oraz z Goethe-Institut jako inicjatorem seminariów na temat CLIL.

Projekt dotyczył nauki języka niemieckiego, a działania polegały na połączeniu praktycznego użycia tego języka przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej. W trakcie projektu odbywały się warsztaty z języka niemieckiego zawodowego oraz wykłady i seminaria merytoryczne, a studenci przeprowadzali ankiety w wybranych firmach.

Wybrani i zainteresowani studenci (z dobrymi wynikami testu z języka niemieckiego biznesowego oraz odpowiednimi ocenami z przedmiotów zawodowych) zdobywali na seminariach specjalistyczną wiedzę z zakresu konkurencyjności, rozwijali swoje kompetencje interkulturowe w relacjach polsko-niemieckich, nawiązywali kontakty z przedsiębiorstwami i zbierali informacje (wywiady bezpośrednie w 14 firmach niemieckich w Wielkopolsce) oraz uczestniczyli w zajęciach z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie. Wszystkie moduły projektu akcentowały szczególnie kompetencje interkulturowe.

Innowacyjność działań projektowych polega na współpracy naukowców, lektorów i studentów. Zajęcia z języka niemieckiego były całkowicie warsztatowe, dostosowane dokładnie do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań. Dzięki nim, studenci potrafią teraz przygotować prezentację zgodną z regułami niemieckiego obszaru językowego, przedstawiać wyniki swojej pracy w języku niemieckim przed dużym audytorium oraz czytać i analizować teksty specjalistyczne i naukowe z użyciem odpowiednich strategii.

Projekt przyczynił się znacznie do podniesienia prestiżu języka niemieckiego na uczelni i pokazał możliwość skutecznego łączenia badań naukowych z działalnością przedsiębiorstw niemieckich w regionie.