Language Cracker – Koło Naukowe Glottodydaktyki WSF

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Language Cracker – Koło Naukowe Glottodydaktyki Wyższej Szkoły Filologicznej – zostało utworzone w 2009 r., jako odpowiedź na zmieniające się trendy w nauczaniu języków obcych oraz chęć studentów specjalizacji nauczycielskiej do dodatkowego doskonalenia swojego warsztatu pracy. Głównym celem działalności Koła jest promowanie innowacyjnych sposobów nauczania języka obcego poprzez ćwiczenia aktywizujące i twórczą zabawę. W tym celu członkowie Koła prowadzą różnorodne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z wykorzystaniem teatru cieni, filmów fabularnych i animowanych, oraz lekcje kulturowe, których celem jest nie tylko nauczanie języka, ale też poszerzanie kulturowych horyzontów odbiorców. Studenci prowadzą również lekcje we własnym gronie i biorą udział w cyklicznych warsztatach, co pozwala im opanować techniki pracy na lekcjach poświęconych tradycjom danego obszaru kulturowego. Ponadto, przyszli nauczyciele są przygotowywani do realizacji projektów filmowych poprzez uczestnictwo w procesie powstawania filmu (od wymyślenia bohatera i historii poprzez pisanie i wielokrotne przerabianie poszczególnych scen, aż do pełnego tłumaczenia, przygotowania do zdjęć, kręcenia filmu i postprodukcji).

Zgodnie z profilem zainteresowań członków i opiekuna naukowego, działania Koła związane są też z badaniami naukowymi (np. badanie związków muzyki i języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym), badaniami kulturowymi (np. projekt Kultura Szkocji) oraz uczestnictwem w warsztatach metodycznych.